Φάκελος Λογισμικά που διανέμονται από τον Ο.Ε.Δ.Β

Υλικό (εγχειριδία εγκατάστασης & χρήσης, βιβλία καθηγητή & μαθητή κ.α) για τα 26 λογισμικα που διανεμήθηκαν από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων σε Γυμνάσια και Λύκεια (11/2003) . Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Κότινος - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2981 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 7.44 MB)
Κότινος - Εγχειρίδιο Χρήσης (2836 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 261 B)
Κότινος - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (3136 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.77 MB)
Κότινος - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3603 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 169 KB)
Βυζαντινή Ιστορία - Περιγραφή Λογισμικού (3123 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.31 MB)
Κλεισθένης - Εγχειρίδιο Χρήσης (4324 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.31 MB)
Κλεισθένης - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (3054 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.03 MB)
Τρίτων - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3062 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 8.00 MB)
Ιστορία Α' Γυμνασίου - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (3196 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 181 KB)
Ιστορία Α' Γυμνασίου - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2740 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 260 B)
Θρησκευτικά Γυμνασίου - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (2854 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 934 B)
Θρησκευτικά Γυμνασίου - Εγχειρίδιο Χρήσης (3180 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 4.90 MB)
Δελύς - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (3041 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.86 MB)
Δελύς - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2819 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 4.93 MB)
Γλώσσα η Ελληνική - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3355 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.05 MB)
Πληροφορική Γυμνασίου - Εγχειρίδιο Χρήσης (Μέρος Γ') (3160 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.27 MB)
Πληροφορική Γυμνασίου - Εγχειρίδιο Χρήσης (Μέρος B') (3153 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.66 MB)
Πληροφορική Γυμνασίου - Εγχειρίδιο Χρήσης (Μέρος Δ') (2988 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 271 KB)
Πληροφορική Γυμνασίου - Εγχειρίδιο Χρήσης (Μέρος Α') (3622 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 4.00 MB)
Βυζαντινή Ιστορία - Εγχειρίδιο Καθηγητή (2761 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5.72 MB)