Βιβλιοθήκη Οδηγίες Εγκατάστασης-Διαχείρισης Εργαστηρίων Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων

Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων

Περιλαμβάνει οδηγίες για την εγκατάσταση, διαχείριση και ορθή λειτουργία των ΣΕΠΕΗΥ. Περιλαμβάνει τα συνήθη λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στα ΣΕΠΕΗΥ με έμφαση σε ΕΛ/ΛΑΚ λύσεις
Τίτλος Περιγραφή Ημ/νία συγγ. Ημ/νία ανάρ. Μέγεθος Λήψεις
Χρήσιμες Οδηγίες για το μαθητικό υπολογιστή σε περιβάλλον Ubuntu (Γιάννης Σιάχος, Ιάσονας Παπαναγιώτου - ΕΑΙΤΥ) Περιγράφονται στοιχειώδεις ενέργειες των μαθητών προκειμένου να αξιοποιήσουν το περιβάλλον εργασίας Ubuntu στον μαθητικό υπολογιστή τους.Περιλαμβάνονται οδηγίες για προσθήκη οδηγών γραφικών,wifi στα netbooks.Αναφέρεται στις εκδόσεις 9.04, 9.10, 10.04 του Ubuntu. 29/10/2009 29/10/2009 234.21 kB 4560
(ΕΜΠ) Γενική περιγραφή της δομής - διάρθρωσης του δικτύου ενός σχολικού εργαστηρίου (2 αρχεία) 01/01/2003 10/10/2003 112.41 kB 124
(ΕΑΙΤΥ) Μελέτη που έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος και την παροχή της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης σε σχολικές και διοικητικές μονάδες που διασυνδέονται με δρομολογητές CISCO και NAT μεσώ Netmeeting. 01/09/2001 10/10/2003 545.78 kB 50
Τεχνική Οδηγία για την Εύρεση IP ρυθμίσεων εξυπηρετητή σχολικού εργαστηρίου. (ΕΑΙΤΥ) Τεχνική Οδηγία για την Εύρεση IP ρυθμίσεων εξυπηρετητή σχολικού εργαστηρίου. 14/07/2004 14/07/2004 388.32 kB 3236
(ΕΑΙΤΥ) Ρυθμίσεις VLC Media Player για χρήση σε περιβάλλον σχολικού εργαστηρίου 12/01/2003 12/01/2004 65.97 kB 45
(ΕΑΙΤΥ) Προστασία των ΠΣ Σχολείων από Ιούς/ Επιβλαβές Λογισμικό:
Καταγραφή /Δυνατές Λύσεις
Εκδοση 1.0 -Για Σχολιασμό
11/12/2003 12/12/2003 108.93 kB 42
Πολιτική Ασφαλείας Windows 2008 server (Θ.Θεοδωρόπουλος, Γ.Σιάχος ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Περιλαμβάνει τις προτεινόμενες πολιτικές ασφάλειας για το MS-Windows 2008 server (εγκατάσταση στον Domain Controller)

23/11/2012 23/11/2012 65.21 kB 3564
(ΕΜΠ) Εγχειρίδιο Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος HlepDesk DIALUP ADMIN 01/09/2003 10/10/2003 240.86 kB 45
Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων - 2/04 (ΕΑΙΤΥ) Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων - 2/04 12/03/2004 12/03/2004 453.84 kB 2611
Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων (ΕΑΙΤΥ) Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων.Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων. 17/12/2004 01/10/2007 724.36 kB 2735
Παρουσίαση εγκατάστασης και διαχείρισης συνοδευτικού λογισμικού ΣΕΠΕΗΥ (ΑΠΘ) Παρουσίαση της εγκατάστασης και διαχείρισης συνοδευτικού λογισμικού ΣΕΠΕΗΥ για προστασία από ιούς, spyware και λογισμικό για επαναφορά συστήματος. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) 20/10/2008 20/10/2008 2.12 MB 3015
(ΕΑΙΤΥ) Οδηγίες εγκατάστασης των Windows 98 Gr σε σταθμούς εργασίας. Αφορά τα 384 εγκατεστημένα εργαστήρια μεταξύ 1999-2001 στα πλαίσια της Ενέργειας ¨Οδύσσεια¨. 01/11/2000 13/09/2005 9.94 kB 26
Οδηγός Εγκατάστασης και Διαχείρισης Εργαστηρίου με Ms Windows NT Server 4.0 (ΕΑΙΤΥ) Αναλυτική περιγραφή της διάρθρωσης των εργαστηρίων με NT Server 4.0. Περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και ειδικών ρυθμίσεων που απαιτούνται. Αφορά 384 εργαστήρια που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια της Ενέργειας "Οδύσσεια". 15/11/2001 01/09/2005 498.19 kB 2812
Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης MS-WIndows 2008 Server, MS-Windows 7, Squid, SecEssentials, WSUS (Θ.Θεοδωρόπουλος, Γ.Σιάχος, Ι.Παπαναγιώτου, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Προσοχή η Microsoft ανακοίνωσε το τέλος της υποστήριξης των MS-Windows 7 καθώς και του MS-Windows 2008 / 2008R2 server στις 14/01/2020. Κατόπιν αυτής της ημερομηνίας θα πρέπει τα εργαστήρια να μεταβούν σε λύσεις με νεότερα Λ/Σ.

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2008 και σταθμών εργασίας Windows 7 ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy Squid, το Antivirus MS-Security Essentials, την αυτόματη ανανέωση των updates MS-WSUS, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC

09/04/2013 12/08/2019 5.57 MB 8634
Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2016, MS-Windows 10, Squid, Veyron, Virtualbox (Γ. Σιάχος, ΔΕΤ/ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2016 και σταθμών εργασίας Windows 10 ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy Squid, τη διαχείριση τάξη με το Veyon, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC

14/08/2019 14/08/2019 14.21 MB 973
Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2016 RDSH εξυπηρετητή Server Based Computing (Γ. Σιάχος, ΔΕΤ/ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2016 με το ρόλο του RDSH εξυπηρετητή και σύνδεση των σταθμών εργασίας Windows ή Linux ενός ΣΕΠΕΗΥ ως thin clients σε αυτόν. Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, τον Remote Desktop Sesion Host, τον proxy Squid, τη διαχείριση τάξη με το Veyon, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC. Δεν απαιτείται Active Directory.

20/12/2019 20/01/2020 7.15 MB 261
Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2012/r2 Srv, MS-Windows 8.x, Squid, SecEssentials, WSUS (Γ. Σιάχος, Ι. Παπαναγιώτου, ΔΕΤ/ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Ανανεωμένη - τελική έκδοση για Σ.Ε.Π.Ε.Υ.Η με Windows 2012/2012R2 Server και Windows 8.x σταθμούς εργασίας.

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2012 2012R2 και σταθμών εργασίας Windows 8.x ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy Squid, το Antivirus MS-Security Essentials, την αυτόματη ανανέωση των updates MS-WSUS, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC

12/01/2016 14/08/2019 7.85 MB 255
Οδηγοί χρήσης Arduino (Μαριάντζελα Κομνηνού, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Περιλαμβάνει 4 οδηγούς χρήσης Arduino (1. Ξεκινήστε γρήγορα με το Arduino, 2. Εισαγωγή στο Arduino, 3. Τα βασικά της C για Arduino, 4. Κατασκευές με το Arduino).

17/08/2017 30/07/2019 8.18 MB 2540
Οδηγίες-Ρυθμίσεις Server Τυπικού Εργαστηρίου Altec από Χρηματoδοτήσεις-4/2002 (ALTEC) Οδηγίες-Ρυθμίσεις Server Τυπικού Εργαστηρίου Altec από Χρηματoδοτήσεις-4/2002 15/09/2002 04/11/2003 1.52 MB 3203
Οδηγίες υποστήριξης του ISA Server 2004 (ΕΑΙΤΥ) Οδηγίες υποστήριξης της λειτουργίας ISA Server 2004. 26/06/2007 28/09/2007 1.56 MB 2730
Οδηγίες υποστήριξης ISA Server 2000 (ΕΑΙΤΥ) Οδηγίες υποστήριξης ISA Server 2000. 01/11/2007 02/11/2007 682.82 kB 2697
Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης εξυπηρετητή WSUS (Γιάννης Σιάχος, Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, Ιάσονας Παπαναγιώτου - ΕΑΙΤΥ) Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης εξυπηρετητή  Αυτόματης Λήψης και Προώθησης Ενημερώσεων στους σταθμούς εργασίας (Microsoft WSUS) 30/06/2010 07/10/2010 707.96 kB 5539
Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης διακομιστή μεσολάβησης Squid (έκδοση 2.0) (Γιάννης Σιάχος, Ιάσονας Παπαναγιώτου - ΕΑΙΤΥ)

Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης διακομιστή μεσολάβησης Squid για ΛΣ Windows Server 2000, 2003 (έκδοση “2.7 Stable 7”), και ubuntu (έκδοση 3.0 Stable 8”).

Κύριες αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

 • Αναδιοργάνωση κεφαλαίων ώστε να μην υπάρχουν ξεχωριστά κεφάλαια για MS-Windows & Ubuntu βάσει των σχολίων που καταγράφησαν στο σύστημα HelpDesk.
 • Αντικατάσταση screenshots με command line λειτουργίες, διαχωρισμός των εντολών και των παρατηρήσεων από το υπόλοιπο κείμενο οδηγιών
 • Ενημέρωση squid.conf ώστε να γίνονται caching αρχεία αναβάθμισης MS-Windows & Ubuntu (για τους ανεξάρτητους σταθμούς εργασίας)
 • Ρύθμιση πολιτικών για MS-Windows & Ubuntu σταθμούς εργασίας για αυτόματο εντοπισμό ρυθμίσεων στους browsers
 • Αδειοδότηση τύπου CCPL (Creative Commons Public License)
20/04/2010 20/01/2020 1.21 MB 15458
Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης διακομιστή μεσολάβησης Squid (έκδοση 1.1) (Γιάννης Σιάχος, Ιάσονας Παπαναγιώτου - ΕΑΙΤΥ) Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης διακομιστή μεσολάβησης Squid για ΛΣ Windows Server 2000, 2003 (έκδοση “2.7 Stable 6”), και ubuntu (έκδοση 3.0 Stable 8”).

Προσοχή παλιά έκδοση. Αναζητήστε τη νεότερη έκδοση του οδηγού

Κύριες αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:
 • αλλαγή ονόματος του squid service σε squid3
 • ενημέρωση του squid.conf με τους nameservers του ΠΣΔ, για την αντιμετώπιση προβλημάτων όταν το squid service ξεκινά πριν το Network Manager
 • ενημέρωση για τη νέα διαδικασία ενεργοποίησης νέων ρυθμίσεων με την εντολή squid reload αντί squid restart.
10/09/2009 16/10/2009 1.55 MB 3792
Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 9.04 (Δημιουργία Thin Client ΣΕΠΕΗΥ) (Γ.Σιάχος, Α.Γεωργόπουλος, Θ.Θεοδωρόπουλος, Ι.Παπαναγιώτου - ΕΑΙΤΥ) Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία thin client (LTSP) και edubuntu Linux (9.04).

Αναζητήστε την νέα έκδοση του οδηγού
22/07/2009 22/07/2009 4.87 MB 4742
Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 8.10 (Δημιουργία Thin Client ΣΕΠΕΗΥ) (Γ.Σιάχος, Α.Γεωργόπουλος, Θ.Θεοδωρόπουλος, Ι.Παπαναγιώτου - ΕΑΙΤΥ) Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία thin client (LTSP) και ubuntu Linux (8.10).

Αναζητήστε την νέα έκδοση του οδηγού
27/01/2009 27/01/2009 2.72 MB 4606
Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 18.04 - LTS/ LTSP σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης (Γ. Σιάχος, Α. Γεωργόπουλος, Φ. Τσιάμη ΔΕΤ/ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Η τρέχουσα έκδοση του οδηγού για το Ubuntu 18.04 LTSP, sch-scripts, Επόπτης, που υποστηρίζεται για Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (ανανέωση 2019-08)

Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (18.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης.

Ο οδηγός αποτελεί στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή wiki που είναι διαθέσιμη στο http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP.

06/12/2018 27/08/2019 9.71 MB 1403
Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 12.04 - LTS/ LTSP σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης (Γιάννης Σιάχος, Ιάσονας Παπαναγιώτου, Άλκης Γεωργόπουλος, Βαγγέλης Παπακηρύκου, Ελευθέριος Νικόλτσιος, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Η τελική έκδοση του οδηγού για το Ubuntu 12.04 καθώς το Ubuntu 12.04 LTS έχει τεθεί από την Canonical σε κατάσταση EOL (End Of Life) στις 28 Απριλίου 2017 και δεν δέχεται ενημερώσεις ασφαλείας.

Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (12.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης.

Ο οδηγός αποτελεί στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή wiki που είναι διαθέσιμη στο http://ts.sch.gr/oldwiki/Linux/LTSP.

Η έκδοση pdf ανανεώθηκε για τελευταία φορά στις 28/04/2017 και δεν υποστηρίζεται πλέον

12/10/2012 20/01/2020 11.97 MB 19334
Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 10.04 - LTS/ LTSP σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης (Γιάννης Σιάχος, Ιάσονας Παπαναγιώτου, Άλκης Γεωργόπουλος, Βαγγέλης Παπακηρύκου, ΕΑΙΤΥ)

Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (10.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης της τάξης

H συγκεκριμένη έκδοση δεν υποστηρίζεται πλέον

14/01/2011 20/01/2020 4.34 MB 21823
Οδηγίες Εγκατάστασης Microsoft Security Essentials (Γιάννης Σιάχος, Ιάσονας Παπαναγιώτου - ΕΑΙΤΥ)

Περιγράφονται οδηγίες εγκατάστασης του δωρεάν προϊόντος προστασίας από ιούς και malware Microsoft Security Essentials για MS-Windows XP/Vista/7, 2003 Server

Με χρήση του εξυπηρετητή Αυτόματης Λήψης και Προώθησης Ενημερώσεων στους σταθμούς εργασίας (WSUS) είναι δυνατή η αυτόματη εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του προϊόντος καθώς και των υπογραφών των ιών στους σταθμούς εργασίας.

30/06/2010 08/10/2010 363.44 kB 11569
Οδηγίες εγκατάστασης edubuntu 7.04 (ΕΑΙΤΥ) Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία thin client (LTSP) και edubuntu Linux (7.04). 16/07/2007 22/07/2007 2.48 MB 2694
Οδηγίες Αρχικής Εγκατάστασης Σχολικών Εργαστηρίων-500ΣΕ (ΕΑΙΤΥ) Εγχειρίδιο Εγκατάστασης εργαστηρίων που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του έργου: "Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού σε ευρεία κλίμακα (500 Σχολικά Εργαστήρια)". Περιλαμβάνει: Οδηγίες εγκατάστασης εξοπλισμού, Εγκατάσταση Windows 2000 & Linux Server & client 15/02/2003 10/10/2003 3.14 MB 2763
Οδηγίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (έκδοση 1.0) (Γιάννης Σιάχος, Ιάσονας Παπαναγιώτου - ΕΑΙΤΥ) Σχέδιο μαθήματος για την απομακρυσμένη διαχείριση του ΣΕΠΕΗΥ που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Πρακτική Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) το 2008 25/11/2008 22/11/2008 174.51 kB 3820
Οδηγίες Αναδιάταξης των Κατατμήσεων σε συστήματα MS-Windows 2000/XP/2000 Server/2003 Server (ΕΑΙΤΥ) Οδηγίες Αναδιάταξης των Κατατμήσεων σε συστήματα MS-Windows 2000/XP/2000 Server/2003 Server όταν αυτά διαθέτουν δυναμικούς δίσκους και Mirroring με χρήση Software RAID1 06/07/2004 06/07/2004 354.99 kB 3143
Οδηγίες - Ρυθμίσεις Server(Win2000) τυπικού Εργαστήριου Info Quest - Χρηματοδότηση 2001 ΔΙΕΦΕΣ (InfoQuest/Σχολιασμός από ΕΑΙΤΥ) Οδηγίες εγκατάστασης Windows 2000 Server σε εργαστήριο της Info Quest το οποίο εξοπλίστηκε από χρηματοδότηση της ΔΙΕΦΕΣ(2001). Σημειώνεται ότι το παρόν κείμενο προοριζόταν προς τους τεχνικούς της QUEST οι οποίοι έστησαν για πρώτη φορά το εργαστήριο. 10/03/2004 10/03/2004 2.97 MB 2774
Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP (ΕΑΙΤΥ) Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP. Οδηγίες κατασκευής καλωδίων UTP Cat 5/5e. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) 17/10/2008 17/10/2008 2.34 MB 3386
(ΠΣΔ) Βασικοί Κανόνες Συμμόρφωσης των εργαστηρίων που συνδέονται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) 03/09/2002 04/11/2003 258 Bytes 111
Εργαλεία υποστήριξης Active Directory σε ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP (ΕΑΙΤΥ) Οδηγίες υποστήριξης Active Directory σε ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP. 02/11/2007 10/12/2007 371.71 kB 3288
Επίλυση προβλημάτων σε DDNS Updates στα σχολικά εργαστήρια (ΕΑΙΤΥ) Τεχνική Αναφορά επίλυση προβλημάτων σε DDNS Updates στα σχολικά εργαστήρια. 29/03/2004 01/10/2007 410.8 kB 2826
Εναλλακτικές Υπολογιστικού Εξοπλισμού στα ΣΕΠΕΗΥ (Γ. Σιάχος, Α. Γεωργόπουλος, Ι. Παπαναγιώτου ΔΕΤ/ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Συμπλήρωμα της Αρχιτεκτονικής Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. σε ότι αφορά εναλλακτικές λύσεις υπολογιστικού εξοπλισμού που μπορεί να αξιοποιηθεί στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Πρόκειται για το παραδοτέο D1.4.Α, του Πακέτου Εργασίας Β1.4 "Εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των σχολικών εργαστηρίων" στα πλαίσιο της πράξης στο πλαίσιο της Πράξης:
«Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

17/11/2015 17/03/2016 252.67 kB 1730
Εκπαιδευτικό Υλικό για το Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Εκπαιδευτικό Υλικό για το Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

 • Διαχείριση Microsoft Exchange Server 2000,Microsoft Outlook,Outlook
  Express
 • Εγκατάσταση του Norton Corporate Edition 8.0
 • Εγκατάσταση του Microsoft
01/09/2003 22/11/2004 10.38 MB 2579
Εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ (ΑΠΘ) Εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ 15/11/2004 15/11/2004 13.72 MB 2986
Εγχειρίδιο Τοπικού Διαχειριστή-500ΣΕ (ΕΑΙΤΥ) Αναλυτικό Εγχειρίδιο Διαχείρισης εργαστηρίων που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του έργου: "Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού σε ευρεία κλίμακα (500 Σχολικά Εργαστήρια)". Οδηγίες λήψης Backup server& clients, Επαναφοράς server & clients, δημιουργία νέων χρ 15/02/2003 10/10/2003 2.03 MB 2866
Εγκατάσταση/Ρύθμιση MS ISA Server 2000 (ΕΑΙΤΥ) Τεχνική Οδηγία που περιγράφει την Εγκατάσταση και Ρύθμιση της εφαρμογής MS ISA Server 2000 στο περιβάλλον σχολικών εργαστηρίων η οποία συμβάλλει στην επιτάχυνση της πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό. 24/01/2005 01/10/2007 465.08 kB 2800
Εγκατάσταση και Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu (ΕΚΠΑ) Εγκατάσταση και Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) 26/09/2008 27/10/2008 3.3 MB 2643
Εγκατάσταση και Διαχείριση Λογισμικού System Restore (ΑΠΘ) Οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης λογισμικού System Restore. Αξιοποιείται το λογισμικό Ghost. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) 20/10/2008 20/10/2008 2.14 MB 2758
Εγκατάσταση και Διαχείριση Λογισμικού Antivirus (ΑΠΘ) Οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης λογισμικού Antivirus. Αξιοποιείται το Symantec Antivirus. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) 20/10/2008 27/10/2008 1.77 MB 2733
Εγκατάσταση και Διαχείριση Λογισμικού Antispyware (ΑΠΘ) Οδηγίες εγκατάστασης και διαχείρισης λογισμικού antispyware. Αξιοποιείται το δωρεάν λογισμικό Spybot - Search & Destroy. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) 20/10/2008 20/10/2008 746.81 kB 2758
Εγκατάσταση και Διαμόρφωση ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP (ΕΑΙΤΥ)

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2003 και σταθμών εργασίας Windows XP ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy (ISA Server 2004). Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ)

25/06/2008 09/04/2013 2.49 MB 4460
Εγκατάσταση και Διαμόρφωση ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2000 Server και Windows 2000 Pro (ΕΑΙΤΥ) Τεχνικές Οδηγίες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ με τεχνολογία Windows 2000 Server και Windows 2000 Pro. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) 27/09/2008 29/07/2008 3.62 MB 3232
Διαχείριση χρηστών σε MS-Windows (Ε.Νικόλτσιος, Γ.Σιάχος, Α.Γεωργόπουλος, Φ.Τσάμης, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Τεχνική Στήριξη)

Πρόκειται για μία εφαρμογή για την ευκολότερη διαχείριση των χρηστών σε περιβάλλον MS-Windows. Αποτελεί ένα μέρος της εφαρμογής sch-scripts για το περιβάλλον Ubuntu LTSP. Λειτουργεί είτε σε Active Directory είτε σε Stand Alone εγκαταστάσεις.

08/01/2013 08/01/2013 16.1 MB 4556
Διαχείριση Τάξης με ΕΛ/ΛΑΚ (Γιάννης Σιάχος, Άλκης Γεωργόπουλος, Βαγγέλης Παπακηρύκου, Ιάσονας Παπαναγιώτου, Φώτης Τσάμης, ΔΕΤ/ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) Περιλαμβάνει οδηγίες για εγκατάσταση εφαρμογών διαχείρισης τάξης σε περιβάλλοντα Ubuntu & MS-Windows. 25/11/2011 25/11/2011 520.79 kB 5050
Διασύνδεση Σχολικών Εργαστηρίων με Windows 2000 στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΕΑΙΤΥ) Περιέχει βασικές αρχές και ρυθμίσεις διασύνδεσης εργαστηρίων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο , ρυθμίσεις Windows 2000 Server, Domain πληροφορίες, αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά το άνοιγμα γραμμών. 15/07/2002 10/10/2003 575.38 kB 3315
(ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Δημιουργία των κατάλληλων OUs σε εξυπηρετητή Domain Controller για το σχολικό εργαστήριο τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Τα δύο αρχεία .bat είναι ίδια το ένα περιλαμβάνει σχόλια στην ελληνική γλώσσα και το άλλο δεν περιλαμβάνει.

Το .bat αρχείο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας

16/04/2013 16/04/2013 821 Bytes 358
Βασικές οδηγίες υποστήριξης Linux (ΕΑΙΤΥ) Παρουσίαση των βασικών οδηγιών υποστήριξης συστημάτων Linux. Οι οδηγίες μπορούν να αξιοποιηθούν στους σταθμούς εργασίας με διπλά Λειτουργικά Συστήματα (MS Windows/Linux) των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής. 26/06/2007 28/09/2007 519.32 kB 2717
(ΕΜΠ) Οδηγίες αυτόματης ρύθμισης του DNS Server, μετά το πέρας της εγκατάστασης των Windows 2000 Server. 01/09/2003 10/10/2003 5.76 kB 94
(ΕΜΠ) Οδηγίες Αυτόματης Εγκατάστασης των Windows 2000 σε Client pc και σε Server 01/05/2000 10/10/2003 690.24 kB 69
Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, έκδοση 1.1 (Γιάννης Σιάχος, ΕΑΙΤΥ) Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Περιγράφεται η τυπική δομή του ΣΕΠΕΗΥ και καταγράφονται οι λειτουργικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα πρέπει να προσφέρονται. 26/09/2008 27/10/2008 785.99 kB 7084
Αρχιτεκτονική ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Έκδοση 1.0 (EAITY) Περιγράφεται η τυπική δομή του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και καταγράφονται οι λειτουργικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα πρέπει να προσφέρονται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν οδηγός (επαν-) εγκατάστασης.

Αναζητήστε την νέα έκδοση του οδηγού.
22/04/2004 27/09/2007 664.95 kB 2705
Αρχική Εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων με Windows 2003 Server & Windows XP (ΕΑΙΤΥ) Το παρόν κείμενο αποτελεί μια πρόταση για την αρχική εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων με αρχιτεκτονική Windows 2003 Server και Windows XP, καθώς και ενός συνόλου βασικών εφαρμογών. 26/06/2007 01/10/2007 4.59 MB 3340
Αρχική Εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων με Windows 2000 Server & Windows 2000 Workstation (ΕΑΙΤΥ) Οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2000 Server και Windows 2000 Workstation. 01/11/2007 02/11/2007 3.57 MB 2747
Απομακρυσμένη διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με ΕΛ/ΛΑΚ (Άλκης Γεωργόπουλος, Γιάννης Σιάχος, Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Ιάσονας Παπαναγιώτου, ΕΑΙΤΥ)

Περιλαμβάνει οδηγίες για την απομακρυσμένη διαχείριση ενός ΣΕΠΕΗΥ με χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος.

Υποστηρίζει και ΣΕΠΕΗΥ με ADSL συνδέσεις χωρίς δρομολογητές (χωρίς την απομακρυσμένη διαχείριση του ΠΣΔ).

22/11/2009 22/11/2009 302.6 kB 5458
Απαγόρευση διτκυακών τόπων με ISA Server 2004 (ΕΑΙΤΥ) Δημιουργία κανόνων απαγόρευσης δικτυακών τόπων και σελίδων με χρήση του ISA Server 2004. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ)
17/04/2008 13/05/2008 1.47 MB 2939
Ubuntu 12.04 LTSP ως εικονική μηχανή (Γ.Σιάχος, Α.Γεωργόπουλος, Ι.Παπαναγιώτου - ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Περιλαμβάνει οδηγίες για να έχετε έτοιμη και προεγκατεστημένη τη λύση του Ubuntu LTSP της διαχείρισης τάξης και του εκπαιδευτικού λογισμικού σε μία ιδεατή μηχανή.

Η ιδεατή μηχανή είναι συμβατή με την εφαρμογή VirtualBox και μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα λειτουργικά συστήματα (πχ MS-Windows)

05/10/2012 05/10/2012 390.31 kB 4748
Ubuntu 10.04 LTSP ως εικονική μηχανή (Γ.Σιάχος, Α.Γεωργόπουλος, Ι.Παπαναγιώτου - ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Περιλαμβάνει οδηγίες για να έχετε έτοιμη και προεγκατεστημένη τη λύση του Ubuntu LTSP της διαχείρισης τάξης και του εκπαιδευτικού λογισμικού σε μία ιδεατή μηχανή.

Η ιδεατή μηχανή είναι συμβατή με την εφαρμογή VirtualBox και μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα λειτουργικά συστήματα (πχ MS-Windows)

21/10/2011 21/10/2011 329.89 kB 4539
Traceboard TS-4080 Ubuntu 12.04 drivers ()

Οι οδηγοί για το Ubuntu 12.04 για τον διαδραστικό πίνακα Traceboard TS-4080.
Διαπιστώθηκε ότι οι οδηγοί υποστηρίζουν και τα μοντέλα διαδραστικών ClassBoard TB480 ή TS4080

 

Original from:
http://www.divitec.gr/datafiles/files/TRACEBoard-Linux_driver12052013.tar

26/10/2016 15/11/2016 69.74 MB 3535
(ΕΜΠ) Περιγραφή της τεχνικής Slipstreeming (η διαδικασία με την οποία ετοιμάζουμε ένα CD εγκατάστασης με ενσωματωμένα τα ενημερωμένα στοιχεία όπως Service Packs, Security Patches) σε Windows 2000. 01/09/2003 10/10/2000 109.75 kB 32
(ΕΜΠ) Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κατά την λειτουργία δρομολογητή. 01/09/2003 12/10/2003 8.17 kB 116
LTSP loader (ΕΑΙΤΥ)

Ο win32-loader (http://en.wikipedia.org/wiki/Win32-loader_%28Debian%29) προσθέτει στον boot manager των MS-Windows τη δυνατότητα εκκίνησης από το δίκτυο, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως thin/fat client.

Από την 01/02/2012 έχει γίνει update ώστε να υποστηρίζει περισσότερες κάρτες δικτύου και το πρωτόκολλο iPXE. Περισσότερα στο http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP/Εκκίνηση_από_το_δίκτυο/Win32-loader

12/01/2011 08/11/2012 1.2 MB 7358
(ΕΑΙΤΥ) Πλήρες Εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει: Οδηγίες Διασύνδεσης και απαιτούμενες ρυθμίσεις ενός τοπικού δικτύου σχολικού εργαστηρίου με το ΠΣΔ. 01/07/2002 10/10/2003 1.31 MB 130
ClassBoard TB480 ή TS4080 Ubuntu 10.04/10.10 drivers ()

Οι οδηγοί για το Ubuntu 10.04/10.10 για τους διαδραστικούς πίνακες ClassBoard TB480 ή TS4080.

Για το Ubuntu 12.04 εγκαταστήστε τους οδηγούς του Traceboard TS-4080 Ubuntu 12.04 drivers

 

Original from:
http://www.edocplus.com/eDocVersions/eDocXL/classboard_linux10.10_08282012.tar

26/10/2016 15/11/2016 129.02 MB 3336
Login στον κόμβο τεχνικής στήριξης

Συνδεθείτε μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης του ΠΣΔ

Έχουμε 26 επισκέπτες συνδεδεμένους
Νεότερες αναρτήσεις του κόμβου
Αιτήματα Helpdesk