Η δράση της Τεχνικής Στήριξης προωθεί το ΕΛ/ΛΑΚ στα ελληνικά σχολεία. Η προσπάθεια στηρίζεται στα ακόλουθα:

 (αναλυτικές τεχνικές οδηγίες στο https://ts.sch.gr/wiki/linux/ltsp)

Architecture-01

 

 

 • Χρήση της διανομής Ubuntu και του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας που παρέχει
  • στα σχολικά εργαστήρια (ο εξυπηρετητής παρέχει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, αρχειοθέτησης, εκτύπωσης, απομακρυσμένου γραφικού περιβάλλοντος εργασίας)

  • στους μαθητικούς υπολογιστές (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)

  • στα notebooks που διαθέτουν οι τάξεις (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)

 • Αξιοποίηση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που διαθέτουν τα σχολεία ως LTSP thin clients που συνδέονται δικτυακά σε Ubuntu εξυπηρετητή και αξιοποιούν τις υπολογιστικές του δυνατότητες και του σύγχρονου εξοπλισμού (πχ μαθητικοί υπολογιστές, notebooks κλπ) ως LTSP fat clients που χρησιμοποιούν ένα δίσκο που μοιράζει ο εξυπηρετητής Ubuntu (ίδιος για όλους τους fat clients) από τον οποίο φορτώνουν Λ/Σ και εφαρμογές (τοπική εκτέλεση). Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται διαχείριση των παραπάνω σταθμών, η διαχείριση λαμβάνει χώρα μόνο στον εξυπηρετητή.

 • Αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης του Ubuntu Schscripts first screenεξυπηρετητή και του LTSP περιβάλλοντος ώστε να είναι συμβατός με το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ (εφαρμογή sch-scripts)

 • Δημιουργία λογαριασμών προσωπικών ή κοινόχρηστων με αυτοματοποιημένο τρόπο (εφαρμογή sch-scripts)

 • Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων για διαμοιρασμό ασκήσεων και ομαδοσυνεργατική μάθηση (εφαρμογή sch-scripts)
 • Προώθηση updates, fixes μέσω του Αποθετηρίου Ανοιχτού Κώδικα

 • Μετατροπή πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε να εγκαθίστανται και να εκτελείται στο περιβάλλον του Ubuntu και παροχή του από το Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού

 • Παροχή σε μορφή wiki του οδηγού εγκατάστασης και χρήσης του παραπάνω περιβάλλοντος

 

 

epoptes

 

 

 


Στα πλεονεκτήματα της λύσης περιλαμβάνονται:

 • Απλότητα εγκατάστασης της λύσης: Τα sch-scripts με το γραφικό περιβάλλον έχουν «κρύψει» όλη την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του LTSP περιβάλλοντος, της προσθήκης αποθετηρίων κ.τ.λ. Ακόμη και μη γνώστες του linux μπορούν εύκολα να εγκαταστήσουν και να λειτουργούν το περιβάλλον καθώς δεν χρειάζεται να «μπουν» σε γραμμή εντολών. Η διαδικασία εγκατάστασης του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. από την αρχή ισοδυναμεί με την εγκατάσταση του εξυπηρετητή, η οποία με τα sch-scripts ολοκληρώνεται σε 2 ώρες.

 • Μείωση του κόστους συντήρησης και διαχείρισης: Υπάρχει σημαντική μείωση του χρόνου που αφιερώνει ο υπεύθυνος του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για τη διαχείριση του εργαστηρίου καθώς πρέπει να διαχειρίζεται έναν και μόνο Η/Υ (τον εξυπηρετητή). Συντηρώντας το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές του εξυπηρετητή, αυτόματα αναβαθμίζει όλο το περιβάλλον των thin clients. Αντίστοιχα συντηρώντας τον ιδεατό δίσκο των fat clients που βρίσκεται επίσης στον εξυπηρετητή αυτομάτως αναβαθμίζεται όλο το περιβάλλον των fat clients. Επιπλέον μέσω του αποθετηρίου ανοιχτού κώδικα η ομάδα της Τεχνικής Στήριξης προωθεί updates, patches και fixes για το περιβάλλον του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

 • Αξιοποίηση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού ως thin clients: Υπάρχουν Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. που είχαν παροπλιστεί λόγω παλαιότητας εξοπλισμού και τώρα με την μετατροπή του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού σε thin clients είναι ξανά λειτουργικά. Σταθμοί εργασίας δεκαετίας προσφέρουν ταχύτητες απόκρισης ενός σύγχρονου σταθμού με σύγχρονο λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές λογισμικού.

 • Συνδυασμός πλεονεκτημάτων τοπικής εκτέλεσης χωρίς τοπική εγκατάσταση / διαχείριση για τους fat clients: Ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός μετατρέπεται σε LTSP fat clients οπότε φορτώνει το λειτουργικό σύστημα δικτυακά από τον εξυπηρετητή και εκκινεί τη συνεδρία αξιοποιώντας τους τοπικούς υπολογιστικούς πόρους. Τα fat clients αν και διαχειρίζονται κεντρικά διατηρούν τα πλεονεκτήματα της τοπικής εκτέλεσης των εφαρμογών (οπότε μπορούν και υποστηρίζουν ακόμη και αναπαραγωγή video υψηλής ευκρίνειας).
 • Παροχή σύγχρονου και ομοιόμορφου περιβάλλοντος εργασίας στους μαθητές ανεξάρτητα της ηλικίας του σταθμού εργασίας: Πριν την εφαρμογή της λύσης τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με πεπαλαιωμένο εξοπλισμό χρησιμοποιούσαν ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές όπως MS-Windows 98/2000/XP/7, MS-Office 2000, MS-Internet Explorer 5.0 κ.τ.λ. Το περιβάλλον του Ubuntu διαθέτει όλες τις εφαρμογές που απαιτεί ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και το οποίο είναι διαθέσιμο και για LTSP thin και για τα LTSP fat clients και παρέχεται με αντίστοιχες ταχύτητες εκτέλεσης των εφαρμογών (με την ίδια απόκριση προς το χρήστη). Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια ή σταθμοί εργασίας δύο ταχυτήτων, που είναι σημαντικότατος παράγοντας ισότητας σε παιδαγωγικά περιβάλλοντα.

 • Παροχή περβάλλοντος διαχείρισης τάξης: Κάποια σχολεία αποφάσισαν τη μετάβαση στο περιβάλλον Ubuntu LTSP όταν είδαν τις δυνατότητες διαχείρισης της τάξης (πχ "καθημερινές" εργασίες όπως προβολή της οθόνης του καθηγητή, παρακολούθηση της οθόνης του μαθητή και περιορισμός του περιβάλλοντος εργασίας του μαθητή - κλείδωμα οθόνης, ήχου - καθαρισμός ή εξαναγκασμός ρυθμίσεων και πολιτικών, δημιουργία & διαχείριση λογαριασμών κτλ) που διέθεταν με τα sch-scripts.

 • Ελαχιστοποίηση προβλημάτων από ιούς: Λόγω της φύσης του Λ/Σ (linux) είναι λιγότερο ευάλωτο σε θέματα ιών μειώνοντας ακόμη περισσότερο το χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ..

 • Συμβατότητα με την αρχιτεκτονική και τον "κλασσικό" τρόπο λειτουργίας ενός Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.: Η εγκατάσταση του Ubuntu στον εξυπηρετητή του εργαστηρίου ως διπλής εκκίνησης (dual boot) δεν επηρρεάζει καθόλου τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου. Ανά πάσα στιγμή ο εξυπηρετητής μπορεί να εκκινήσει με λειτουργικό MS-Windows Server και οι σταθμοί εργασίας να κάνουν εκκίνηση από τον τοπικό δίσκο. Σε περίπτωση εγκατάστασης του Ubuntu εξυπηρετητή σε διαφορετικό PC πάλι δεν δημιουργούνται προβλήματα στο εργαστήριο με την παρουσία δύο εξυπηρετητών. Μάλιστα μπορεί κάποιοι σταθμοί εργασίας να κάνουν εκκίνηση από τον τοπικό τους δίσκο και κάποιοι από το δίκτυο. Προτεινόμενη λύση (ειδικά σε εργαστήρια που επιθυμούν να έχουν εκπαιδευτικό λογισμικό που προϋποθέτει MS-Windows) είναι το Ubuntu να εγκατασταθεί φυσικά στον εξυπηρετητή και το περιβάλλον των MS-Windows να παρέχεται μέσω ιδεατής μηχανής από το Ubuntu με τη μορφή των Microsoft Remote Desktop Services (Terminal Services). Σε μία τέτοια περίπτωση τα LTSP thin/fat clients μπορούν να διαθέτουν τη στιγμή που εκκινούν μία οθόνη στον Ubuntu εξυπηρετητή και μία στον Terminal Server (με προεπιλεγμένη οποιαδήποτε από τις δύο).

 • Απομακρυσμένη διαχείριση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.: Οι υπεύθυνοι των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. μπορούν να συνδέονται με ασφάλεια στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. απομακρυσμένα πχ από τα σπίτια τους και να πραγματοποιούν εργασίες διαχείρισης (πχ αναβαθμίσεις, εγκαταστάσεις λογισμικών κ.τ.λ) σε ώρες που δεν υπάρχει συμφόρηση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 • Πληρότητα τεκμηρίωσης οδηγού εγκατάστασης – χρήσης – διαχείρισης τάξης: Η νέα έκδοση του οδηγού είναι πλήρης ώστε να απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε εξοικειωμένους χρήστες linux.

 • Ολοκλήρωση του προσφερόμενου περιβάλλοντος στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό: Η λύση που προσφέρεται στο ubuntu 10.04 LTSP εκτός του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας και τις δυνατότητες διαχείρισης τάξης που διαθέτει, έχει ολοκληρωθεί και με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Μέσω του αποθετηρίου πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα σαράντα τέσσερα (44) εκπαιδευτικά λογισμικά για τις βαθμιδες του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου ενώ λιγότερα λογισμικά απευθύνονται και σε νηπιαγωγεία και στην ΤΕΕ.

 • Μικρό κόστος υλοποίησης: Το κόστος μετατροπής ενός Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική (δηλαδή της αναβάθμισης όλου του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) ισοδυναμεί με το κόστος της προμήθειας ενός σύγχρονου σταθμού εργασίας που θα εκτελεί χρέη εξυπηρετητή και ενός Gigabit Switch. Όλο το λογισμικό (λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές, sch-scripts κλπ) είναι ΕΛ/ΛΑΚ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αναβάθμιση του εργαστηρίου θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να αναβαθμιστούν όλοι οι σταθμοί εργασίας και ο εξυπηρετητής.
 • Εισαγωγή της κουλτούρας του ΕΛ/ΛΑΚ στα ελληνικά σχολεία: Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν την αρχή της ελευθερίας που προσφέρει το ΕΛ/ΛΑΚ, να κατανοήσουν ότι το λογισμικό δεν είναι ένα κλειστό κουτί αλλά παραμετροποιείται, να μάθουν να πειραματίζονται ελεύθερα και να επαναχρησιμοποιούν το περιεχόμενο, να μάθουν να συμμετέχουν σε κοινότητες και να προσφέρουν. Τέλος είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν το πρόβλημα με την πειρατεία λογισμικού.
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011 15:20 Τελευταία ενημέρωση : Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022 19:04