Βιβλιοθήκη

Κατηγορίες

Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων ( 67 Αρχεία )

Περιλαμβάνει οδηγίες για την εγκατάσταση, διαχείριση και ορθή λειτουργία των ΣΕΠΕΗΥ. Περιλαμβάνει τα συνήθη λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στα ΣΕΠΕΗΥ με έμφαση σε ΕΛ/ΛΑΚ λύσεις

Κανονισμοί - Διαδικασίες ( 20 Αρχεία )

Πρόκειται για μία συλλογή από κανονισμούς και διαδικασίες που αφορούν στο ΣΕΠΕΗΥ, τον υπεύθυνο του ΣΕΠΕΗΥ και τα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει η δράστη της Τεχνικής Στήριξης

Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ ( 3 Αρχεία )

Πρόκειται για τα έγγραφα των συμβάσεων διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ που έχουν διενεργηθεί. Αναφέρονται οι όροι της σύμβασης, το υλικό καθώς και εγγυήσεις καλής λειτουργίας

Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών ( 6 Αρχεία )

Παρέχονται προδιαγραφές για εξοπλισμό ΣΕΠΕΗΥ (Σταθμός Εργασίας, Εξυπηρετητής, Εκτυπωτής, Σαρωτής, Δομημένη Καλωδίωση κλπ)

Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ ( 17 Αρχεία )

Περιλαμβάνονται ανακοινώσεις σε περιοδικά, συνέδρια κλπ για την Τεχνική Στήριξη των ΣΕΠΕΗΥ

Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού ( 161 Αρχεία )

Χρήσιμο Υποστηρικτικό Υλικό για την τεχνική στήριξη Εκπ.Λογισμικών που έχουν διατεθεί σε σχολ. εργαστήρια.Το υλικό περιέχει εγχειρίδια εγκατάστασης,αναφορές συμβατότητας κ.α.Τα iso των Λογισμικών διατίθενται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες(ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.α)

Φορείς υλοποίησης ( 28 Αρχεία )

Πρόκειται για υλικό που κυρίως ενδιαφέρει τους φορείς υλοποίησης του έργου

Αρχείο (Παλαιότερο Υλικό) ( 41 Αρχεία )

Παλαιότερο υλικό από δράσεις εκπαίδευσης κλπ το οποίο δεν έχει επικαιροποιηθεί, μπορεί όμως να είναι χρήσιμο.
Login στον κόμβο τεχνικής στήριξης

Συνδεθείτε μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης του ΠΣΔ

Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
Νεότερες αναρτήσεις του κόμβου
Αιτήματα Helpdesk