Βιβλιοθήκη

Κατηγορίες

Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων ( 71 Αρχεία )

Περιλαμβάνει οδηγίες για την εγκατάσταση, διαχείριση και ορθή λειτουργία των ΣΕΠΕΗΥ. Περιλαμβάνει τα συνήθη λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στα ΣΕΠΕΗΥ με έμφαση σε ΕΛ/ΛΑΚ λύσεις

Κανονισμοί - Διαδικασίες ( 20 Αρχεία )

Πρόκειται για μία συλλογή από κανονισμούς και διαδικασίες που αφορούν στο ΣΕΠΕΗΥ, τον υπεύθυνο του ΣΕΠΕΗΥ και τα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει η δράστη της Τεχνικής Στήριξης

Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ ( 3 Αρχεία )

Πρόκειται για τα έγγραφα των συμβάσεων διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ που έχουν διενεργηθεί. Αναφέρονται οι όροι της σύμβασης, το υλικό καθώς και εγγυήσεις καλής λειτουργίας

Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών ( 6 Αρχεία )

Παρέχονται προδιαγραφές για εξοπλισμό ΣΕΠΕΗΥ (Σταθμός Εργασίας, Εξυπηρετητής, Εκτυπωτής, Σαρωτής, Δομημένη Καλωδίωση κλπ)

Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ ( 17 Αρχεία )

Περιλαμβάνονται ανακοινώσεις σε περιοδικά, συνέδρια κλπ για την Τεχνική Στήριξη των ΣΕΠΕΗΥ

Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού ( 161 Αρχεία )

Χρήσιμο Υποστηρικτικό Υλικό για την τεχνική στήριξη Εκπ.Λογισμικών που έχουν διατεθεί σε σχολ. εργαστήρια.Το υλικό περιέχει εγχειρίδια εγκατάστασης,αναφορές συμβατότητας κ.α.Τα iso των Λογισμικών διατίθενται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες(ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.α)

Φορείς υλοποίησης ( 28 Αρχεία )

Πρόκειται για υλικό που κυρίως ενδιαφέρει τους φορείς υλοποίησης του έργου

Αρχείο (Παλαιότερο Υλικό) ( 41 Αρχεία )

Παλαιότερο υλικό από δράσεις εκπαίδευσης κλπ το οποίο δεν έχει επικαιροποιηθεί, μπορεί όμως να είναι χρήσιμο.
Login στον κόμβο τεχνικής στήριξης

Συνδεθείτε μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης του ΠΣΔ

Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένους
Νεότερες αναρτήσεις του κόμβου
Αιτήματα Helpdesk