Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

  1. Home
  2. »
  3. Αρχείο

Φάκελος Αρχείο

Παλαιότερο υλικό από δράσεις εκπαίδευσης κλπ το οποίο δεν έχει επικαιροποιηθεί, μπορεί όμως να είναι χρήσιμο.

==========================================================================

Φάκελος Αρχείο Υλικού Εκπαίδευσης ΠΕΕΠ 2008  (38)

Υλικό για το έργο της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) που υλοποιήθηκε το 2008.

==========================================================================

Φάκελος Αρχείο υλικού εκπαίδευσης ΠΛΗΝΕΤ 2007  (3)

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του προσωπικού των ΚεΠληΝεΤ το 2007.

==========================================================================

Φάκελος Φορείς υλοποίησης  (27)

Πρόκειται για υλικό που κυρίως ενδιαφέρει τους φορείς υλοποίησης του έργου.
==========================================================================

Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε περιεχόμενο με την Αναζήτηση Βιβλιοθήκης.

To top