Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

  1. »
  2. »
  3. Αρχείο Υλικού Εκπαίδευσης ΠΕΕΠ 2008

Φάκελος Αρχείο Υλικού Εκπαίδευσης ΠΕΕΠ 2008

Υλικό για το έργο της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) που υλοποιήθηκε το 2008.

Φάκελος Επιτόπιες Πρακτικές Εκπαιδεύσεις  (18)
Φάκελος Σεμινάρια Εκπαίδευσης  (3)
Φάκελος Κεντρικές Υπηρεσίες ΠΣΔ  (8)
Φάκελος Τεχνική Στήριξη χρηστών ΣΕΠΕΗΥ και υπηρεσιών ΠΣΔ  (8)
Toggle Τίτλος Ημερομηνία
pdf Σύντομη Περιγραφή του Έργου ΠΕΕΠ ( 153 KB ) (3509 μεταφορτώσεις)

Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε περιεχόμενο με την Αναζήτηση Βιβλιοθήκης.

To top