Η δράση της Τεχνικής Στήριξης προωθεί το ΕΛ/ΛΑΚ στα ελληνικά σχολεία. Η προσπάθεια στηρίζεται στα ακόλουθα:

 (αναλυτικές τεχνικές οδηγίες στο https://ts.sch.gr/wiki/linux/ltsp)

Architecture-01

 

 

 • Χρήση της διανομής Ubuntu και του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας που παρέχει
  • στα σχολικά εργαστήρια (ο εξυπηρετητής παρέχει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, αρχειοθέτησης, εκτύπωσης, απομακρυσμένου γραφικού περιβάλλοντος εργασίας)

  • στους μαθητικούς υπολογιστές (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)

  • στα notebooks που διαθέτουν οι τάξεις (ως 2ο λειτουργικό σύστημα)

 • Αξιοποίηση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που διαθέτουν τα σχολεία ως LTSP thin clients που συνδέονται δικτυακά σε Ubuntu εξυπηρετητή και αξιοποιούν τις υπολογιστικές του δυνατότητες και του σύγχρονου εξοπλισμού (πχ μαθητικοί υπολογιστές, notebooks κλπ) ως LTSP fat clients που χρησιμοποιούν ένα δίσκο που μοιράζει ο εξυπηρετητής Ubuntu (ίδιος για όλους τους fat clients) από τον οποίο φορτώνουν Λ/Σ και εφαρμογές (τοπική εκτέλεση). Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται διαχείριση των παραπάνω σταθμών, η διαχείριση λαμβάνει χώρα μόνο στον εξυπηρετητή.

 • Αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης του Ubuntu Schscripts first screenεξυπηρετητή και του LTSP περιβάλλοντος ώστε να είναι συμβατός με το περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ (εφαρμογή sch-scripts)

 • Δημιουργία λογαριασμών προσωπικών ή κοινόχρηστων με αυτοματοποιημένο τρόπο (εφαρμογή sch-scripts)

 • Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων για διαμοιρασμό ασκήσεων και ομαδοσυνεργατική μάθηση (εφαρμογή sch-scripts)
 • Προώθηση updates, fixes μέσω του Αποθετηρίου Ανοιχτού Κώδικα

 • Μετατροπή πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού ώστε να εγκαθίστανται και να εκτελείται στο περιβάλλον του Ubuntu και παροχή του από το Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού

 • Παροχή σε μορφή wiki του οδηγού εγκατάστασης και χρήσης του παραπάνω περιβάλλοντος

 

 

epoptes

 

 

 

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011 15:20 Τελευταία ενημέρωση : Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022 19:04