Προσωπικά εργαλεία

Windows/2012/RDSHServer Client/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο κάποιο από τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα Απαιτήσεις. Ουσιαστικά δηλαδή ώστε να διαθέτουν εφαρμογή που να αξιοποιεί το πρωτόκολλο RDP.


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία