Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/ΥΣυγγραφείς: Παν.Κρήτης
4458 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 289 KB)

Κανονισμός_ΣΕΠΕΗΥ.pdf

Ο κανονισµός αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο χρήσης, οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρµογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ)