Οδηγίες αξιοποίησης Σχολικών ΕργαστηρίωνΣυγγραφείς: Υπουργείο_Παιδείας
1252 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 583 KB)

Kanonismos 1999_09_22_G2_4243 Gymn Lyk.pdf

Κανονισμός του 1999 που μεταξύ άλλων ορίζει ποια μαθήματα πληροφορικής έχουν και εργαστηριακό μέρος, το διαχωρισμό του τμήματος ανάλογα τον αριθμό των μαθητών, την ύπαρξη και 2ου εκπαιδευτικού στο εργαστήριο, τη χρήση εργαστηρίων από συστεγαζόμενα / γειτνιάζοντα σχολεία κ.τ.λ.