Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.Συγγραφείς: Υπουργείο_Παιδείας
3547 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 441 KB)

KEPLINET-YA-92995-G7-2012.pdf

Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους