Νόμος 4547 ΦΕΚ 102Α 12-06-2018 Υπεύθυνοι Πλη.Νε.Τ. διαδικασίες επιλογής, αρμοδιότητες, καθήκονταΣυγγραφείς: Ν.4547/2018, ΠληΝεΤ, Υπεύθυνος
1318 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 652 KB)

EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf

Ο Νόμος 4547 ΦΕΚ 102Α 12-06-2018 αφορά στην Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Περιλαμβάνει και τις διατάξεις για τον Υπεύθυνο ΠληΝεΤ.