Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού


Συγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
465 μεταφορτώσεις

Λήψη (zip, 281 KB)

Πρόχειρος Διαγωνισμός Υπολογιστικού Εξοπλισμού.zip

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού(2 εξυπηρετητές, 7 σταθμοί εργασίας)-Υποέργο 2 Τεχνικού Δελτίου.