Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 (πρόσκληση #50)


Συγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
155 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 3.31 MB)

RTFypoergo6-V1.2.pdf

Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 (πρόσκληση #50) με τίτλο: ?Προ΅ήθεια: εφαρ΅ογής τηλεδιάσκεψης ? τηλεσυνεργασίας, επέκταση εφαρ΅ογής / συστή΅ατος απο΅ακρυσ΅ένης διαχείρισης, και προ΅ήθεια και εγκατάσταση εφαρ΅ογής για την υλοποί