Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 - Εκδοση 1.2(Μετά την δημ. διαβούλευση)


Συγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
144 μεταφορτώσεις

Λήψη (zip, 134 B)

RTFypoergo6-V1.2.zip

Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 (πρόσκληση #50) μετά τις τροποποιήσεις που προέκυψαν μετά την δημόσια διαβούλευση με τίτλο: ?Προ΅ήθεια: εφαρ΅ογής τηλεδιάσκεψης ? τηλεσυνεργασίας, επέκταση εφαρ΅ογής / συστή΅ατος απο΅ακρυσ΅ένης δ