Σύντομη Περιγραφή του Έργου ΠΕΕΠ


Συγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
2984 μεταφορτώσεις

Σύντομη περιγραφή των στόχων του έργου και των κατηγοριών εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια αυτού.