Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 18.04 - LTS/ LTSP σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισηςΣυγγραφείς: Α.Γεωργόπουλος, Γ.Σιάχος, ΙΤΥΕ, Φ.Τσιάμη
3962 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 9.71 MB)

Ubuntu18.04LTSP.pdf

Η παλαιότερη έκδοση του οδηγού για το Ubuntu 18.04 LTSP, sch-scripts, Επόπτης, που υποστηρίζεται για Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (ανανέωση 2019-08)

Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (18.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης.

Πλέον η συγκεκριμένη έκδοση προτείνεται σε σχολικές μονάδες που στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. τους διαθέτουν εξοπλισμό προ του 2006, που λειτουργούν μόνο ως thin clients και θα μπορούν να λειτουργήσουν έτσι έως το 2022 (που σταματά η υποστήριξη του Ubuntu 18.04).

Στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες προτείνεται η εγκατάσταση της έκδοσης 20.04 Ubuntu LTSP