Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2012/r2 Srv, MS-Windows 8.x, Squid, SecEssentials, WSUSΣυγγραφείς: Γ.Σιάχος, ΕΑΙΤΥ, Ι.Παπαναγιώτου
2297 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 7.85 MB)

SEPEHY_Installation_Windows_Server_2012-R2-Windows_8.x.pdf

Ανανεωμένη - τελική έκδοση για Σ.Ε.Π.Ε.Υ.Η με Windows 2012/2012R2 Server και Windows 8.x σταθμούς εργασίας.

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2012 2012R2 και σταθμών εργασίας Windows 8.x ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy Squid, το Antivirus MS-Security Essentials, την αυτόματη ανανέωση των updates MS-WSUS, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC