Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 20.04Συγγραφείς: 20.04, LTSP, ubuntu, Α.Γεωργόπουλος, Γ.Σιάχος, ΙΤΥΕ, Φ.Τσιάμη
9731 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 14.86 MB)

Ubuntu20.04LTSP.pdf

Ανανεωμένες (2020-12) οδηγίες εγκατάστασης 20.04 - ubuntu LTS/ LTSP / sch-scripts / Επόπτης σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης


Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP fat client και ubuntu Linux (20.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης.


Ο οδηγός δεν συντηρείται πλέον το 2022 καθώς υπάρχει νεότερη έκδοσή του.