Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2012 RDSH εξυπηρετητή Server Based ComputingΣυγγραφείς: Γ.Σιάχος, ΙΤΥΕ, ΣΤΗΡΙΖΩ
1141 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 11.95 MB)

SEPEHY-installation-Windows-2012-RDSH.pdf

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2012 με το ρόλο του RDSH εξυπηρετητή και σύνδεση των σταθμών εργασίας Windows ή Linux ενός ΣΕΠΕΗΥ ως thin clients σε αυτόν. Περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, τον Remote Desktop Sesion Host, τον proxy Squid, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC. Δεν απαιτείται Active Directory.