Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows Server 2019, MS-Windows 10Συγγραφείς: 10, 2019, server, windows, Γ.Σιάχος, επιλεγμένο, ΙΤΥΕ
295 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 9.66 MB)

server2019-win10.pdf

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2019 και σταθμών εργασίας Windows 10 ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy Squid, τη διαχείριση τάξη με το Veyon, διαμοιρασμό των updates, την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω VNC