Εγκατάσταση και Διαμόρφωση ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XPΣυγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
4469 μεταφορτώσεις

Λήψη (zip, 2.49 MB)

SEPEHY_Installation_Windows_Server_2003-Windows_XP.zip

Αναλυτικός τρόπος εγκατάστασης και διαμόρφωσης εξυπηρετητή Windows Server 2003 και σταθμών εργασίας Windows XP ενός ΣΕΠΕΗΥ, που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες και ρυθμίσεις για το Λειτουργικό Σύστημα, το Active Directory και τον proxy (ISA Server 2004). Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ)