Απαγόρευση διτκυακών τόπων με ISA Server 2004Συγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
3016 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 1.47 MB)

ISA2004_filter_sites.pdf

Δημιουργία κανόνων απαγόρευσης δικτυακών τόπων και σελίδων με χρήση του ISA Server 2004. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ)