Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XPΣυγγραφείς: ΕΑΙΤΥ
3447 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 2.34 MB)

SEPEHY_Management_Windows_Server_2003-Windows_XP.pdf

Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP. Οδηγίες κατασκευής καλωδίων UTP Cat 5/5e. Χρησιμοποιήθηκε στην Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ)