Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, έκδοση 1.1Συγγραφείς: Γ.Σιάχος, ΕΑΙΤΥ, επιλεγμένο
7975 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 785 KB)

Αρχιτεκτονική_ΣΕΠΕΗΥ.pdf

Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Περιγράφεται η τυπική δομή του ΣΕΠΕΗΥ και καταγράφονται οι λειτουργικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα πρέπει να προσφέρονται.