Οδηγίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (έκδοση 1.0)Συγγραφείς: Γ.Σιάχος, ΕΑΙΤΥ, Ι.Παπαναγιώτου
3834 μεταφορτώσεις

Λήψη (pdf, 174 KB)

Αντικείμενο_09-Απομακρυσμένη διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ.pdf

Σχέδιο μαθήματος για την απομακρυσμένη διαχείριση του ΣΕΠΕΗΥ που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Πρακτική Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) το 2008