Απόκομμα ΦΕΚ για Δυνατότητα Χρηματοδότησης Σχολικών Μονάδων για αγορά εξοπλισμού από τον ΟΣΚΣυγγραφείς: Υπουργείο_Παιδείας
3307 μεταφορτώσεις

Δυνατότητα χρηματοδότησης 5.000 Ευρώ ανά έτος σε κάθε σχολική μονάδα για αγορά εξοπλισμού απ'τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Η δυνατότητα αυτή αφορά περιπτώσεις κάλυψης εκτάκτων αναγκών προμήθειας εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με