Νέα

Αναβάθμιση του κόμβου της Τεχνικής Στήριξης

Ο Ενημερωτικός Κόμβος της Τ.Σ. αναβαθμίστηκε στις τελευταίες εκδόσεις του CMS Joomla & του wiki MediaWiki. Επιπλέον αντικαταστάθηκαν plugins κτλ που εξαρτώνται από Flash τεχνολογίες, λόγω της επικείμενης παύσης υποστήριξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, ενώ προστέθηκε υποστήριξη για κινητές συσκευές.

To top