Νέα

Μεταφορά της Online Τεκμηρίωσης σε πλατφόρμα mkdocs

Σας ενημερώνουμε ότι από 26/4/2022 ο Ενημερωτικός Κόμβος της Τ.Σ. δεν κάνει χρήση της πλατφόρμας mediawiki και οι τελευταίες εκδόσεις της online τεκμηρίωσης έχουν μεταφερθεί και είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα mkdocs στην ίδια διεύθυνση, wiki.

Οι προηγούμενες εκδόσεις της online τεκμηρίωσης (Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 κτλ) θα είναι διαθέσιμες σε μορφή pdf από τη Βιβλιοθήκη.

Έχει γίνει προσπάθεια οι παλιοί σύνδεσμοι της online τεκμηρίωσης να ανακατευθύνονται είτε στην καινούρια έκδοση είτε στη Βιβλιοθήκη.

To top