Νέα

Νέος οδηγός εγκατάστασης και λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2019 & Windows 10

Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμη η νέα έκδοση του Online οδηγού εγκατάστασης και λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ με Windows και συγκεκριμένα με λειτουργικά συστήματα Windows Server 2019 και Windows 10. Ο οδηγός:

  • Περιλαμβάνει και τις εντολές για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση PowerShell εντολών και του προτεινόμενου επιπλέον λογισμικού με χρήση της εντολής winget.
  • Για λόγους ευκολίας τα κεφάλαια εγκατάστασης Windows 10, Windows Server 2019 είναι ανεξάρτητα.
  • Ο οδηγός περιλαμβάνει τις δύο προτεινόμενες αρχιτεκτονικές:
    • client server αρχιτεκτονική με εγκατάσταση Active Directory
    • centralized computing αρχιτεκτονική με εγκατάσταση RDSH εξυπηρετητή

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος και σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη

Τίτλος Ημερομηνία

Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows Server 2019, MS-Windows 10 (pdf, 10.02 MB) (4424 μεταφορτώσεις)

To top