Ιστορικό της Δράσης Τεχνικής Στήριξης

 • 2002-2005
  Η δράση της Τεχνικής Στήριξης των Σχολικών Μονάδων ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2002 με το έργο «Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολείων» και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2005. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου δημιουργήθηκε η πρώτη δομή υποστήριξης σε εθνική κλίμακα, που αποτελούνταν από τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και τη δομή υποστήριξης του ΠΣΔ (12 Φορείς Υλοποίησης Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι) που υποστήριζαν το έργο του προσωπικού των ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Παράλληλα αναπτύχθηκαν κεντρικές υποδομές διαχείρισης και υποστήριξης του εξοπλισμού και των τεχνικών εργασιών (Πληροφοριακό Σύστημα Helpdesk και Κτηματολογίου). Κατά το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 60.000 αιτήματα τελικών χρηστών.
 • 2005-2011
  Η εξυπηρέτηση αιτημάτων για τα Πληροφοριακά Συστήματα των Σχολικών Μονάδων πραγματοποιούνταν από τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. που είναι στελεχωμένα με τον Υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ και Τεχνικούς Υπεύθυνους του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, δομή που επιβλέπονταν από το ΥΠΔΒΜΘ.

  Παράλληλα για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολικών Μονάδων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ):
 • 2011-2015
  Η εξυπηρέτηση αιτημάτων για τα Πληροφοριακά Συστήματα των Σχολικών Μονάδων πραγματοποιούνταν από τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. που ήταν στελεχωμένα με τον Υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ και Τεχνικούς Υπεύθυνους του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, δομή που επιβλέπονταν από το ΥΠΑΙΘΠΑ σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης του ΠΣΔ στα πλαίσια του έργου "ΣΤΗΡΙΖΩ" που χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Στα πλαίσια αυτά υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη λύση προς τα σχολεία με αυτοματοποιημένη εγκατάσταση του περιβάλλοντος του εξυπηρετητή Ubuntu LTSP, την κεντρική διαχείριση της εγκατάστασης με τα sch-scripts, το περιβάλλον διαχείρισης τάξης Επόπτης, την παροχή πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού μέσω κεντρικού αποθετηρίου, την παροχή αναβαθμίσεων μέσω κεντρικού αποθετηρίου (από τον ενημερωτικό κόμβο της Τεχνικής Στήριξης http://ts.sch.gr) την υποστήριξη της λύσης μέσω του συστήματος αρωγής χρηστών του ΠΣΔ http://helpdesk.sch.gr.

  Η λύση υιοθετήθηκε από περίπου 1.500 σχολεία και ολοκληρώθηκε με την επιμόρφωση 500 εκπαιδευτικών με 6ωρα βιωματικά εργαστήρια στη συγκεκριμένη λύση. Η επιμόρφωση (hands-on training) πραγματοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 σε 50 πόλεις της Ελλάδας.

 • 2016- Φεβρουάριος 2019
  Η εξυπηρέτηση αιτημάτων για τα Πληροφοριακά Συστήματα των Σχολικών Μονάδων πραγματοποιούνταν από τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. που ήταν στελεχωμένα με τον Υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ και Τεχνικούς Υπεύθυνους του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, δομή που επιβλέπονταν από το ΥΠΑΙΘΠΑ σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης του ΠΣΔ.

 • Μάρτιος 2019-σήμερα
  Η εξυπηρέτηση αιτημάτων για τα Πληροφοριακά Συστήματα των Σχολικών Μονάδων πραγματοποιείται από τους Υπεύθυνους Πλη.Νε.Τ., σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης του ΠΣΔ
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010 13:53 Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 11:33