Ο σκοπός της Τεχνικής Στήριξης
Ο σκοπός της υπηρεσίας Τεχνικής Στήριξης

Η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης του ΥΠΔΒΜΘ έχει σκοπό την υποστήριξη του πληροφοριακού εξοπλισμού των Σχολικών και Διοικητικών μονάδων του ΥΠΔΒΜΘ και την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του εξοπλισμού ΤΠΕ για την:

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων εξοπλισμού ΤΠΕ των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων (δηλαδή των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ - Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ. και του λοιπού υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού)
 • Υιοθέτηση προς χρήση τεχνολογιών ή ρυθμίσεων που καθιστούν τον εξοπλισμό περισσότερο εύκολο στη χρήση/διαχείριση και αποδοτικό στην παιδαγωγική αξιοποίηση

 

Η Τεχνική Στήριξη του εξοπλισμού  των Εκπαιδευτικών και των Διοικητικών μονάδων ξεκίνησε συστηματικά σε Πανελλαδική κλίμακα το 2003 (περισσότερα στο Ιστορικό της δράσης Τεχνικής Στήριξης) και συνεχίζεται το 2009 με την ακόλουθη δομή υποστήριξης τριών επιπέδων:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ. (πχ Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)  ή προβλήματα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ. μπορούν να εξυπηρετηθούν από το: 
  • δεύτερο επίπεδο:
             (Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απευθύνονται στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της περιοχής τους).

             Τα στοιχεία των ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι διαθέσιμα εδώ.
   • είτε από τον τεχνικό του Φορέα Υποστήριξης του ΣΤΗΡΙΖΩ

  Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και ο Φορέας Υποστήριξης του ΣΤΗΡΙΖΩ μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα είτε άμεσα είτε σε συνεργασία με το:

   

  Για περιγραφή του πώς λειτουργεί η υπηρεσία επιλέξτε Παρεχόμενες Υπηρεσίες.

   
  Login στον κόμβο τεχνικής στήριξης

  Συνδεθείτε μέσω της Υπηρεσίας Πιστοποίησης του ΠΣΔ

  Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους
  Νεότερες αναρτήσεις του κόμβου
  Αιτήματα Helpdesk