Η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει σκοπό την υποστήριξη του πληροφοριακού εξοπλισμού των Σχολικών και Διοικητικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του εξοπλισμού ΤΠΕ για την:

 • Αντιμετώπιση προβλημάτων εξοπλισμού ΤΠΕ των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων (δηλαδή των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ - Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ. και του λοιπού υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού)
 • Υιοθέτηση προς χρήση τεχνολογιών ή ρυθμίσεων που καθιστούν τον εξοπλισμό περισσότερο εύκολο στη χρήση/διαχείριση και αποδοτικό στην παιδαγωγική αξιοποίηση

 

Η Τεχνική Στήριξη του εξοπλισμού  των Εκπαιδευτικών και των Διοικητικών μονάδων ξεκίνησε συστηματικά σε Πανελλαδική κλίμακα το 2003 (περισσότερα στο Ιστορικό της δράσης Τεχνικής Στήριξης) και συνεχίζεται το 2009 με την ακόλουθη δομή υποστήριξης τριών επιπέδων:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ. ή τα προβλήματα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ. μπορούν να εξυπηρετηθούν από το: 
 • δεύτερο επίπεδο:
  • από τον υπεύθυνο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της δ/νσης δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής που ανήκει το σχολείο. 
          
            Τα στοιχεία των γραφείων Πλη.Νε.Τ. είναι διαθέσιμα εδώ.
  • είτε από τον τεχνικό του Φορέα Υποστήριξης του ΠΣΔ

Το γραφείο Πλη.Νε.Τ και ο Φορέας Υποστήριξης του ΠΣΔ μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα είτε άμεσα είτε σε συνεργασία με το:

 

Για περιγραφή του πώς λειτουργεί η υπηρεσία επιλέξτε Παρεχόμενες Υπηρεσίες.

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010 12:42 Τελευταία ενημέρωση : Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 22:26