Φάκελος Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ

Υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης, βιβλίο μαθητή κ.α) για εκπαιδευτκά λογισμικά που έχουν διατεθεί σε σχολεία από άλλες δράσεις - έργα του ΥπΕΠΘ. Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Πολιτεία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3187 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 140 KB)
Πολιτεία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3213 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 137 KB)
Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 - Θέματα Ιστορία της Τέχνης (3224 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 159 KB)
Ελεύθερο Σχέδιο - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (112 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 152 KB)
Ελεύθερο Σχέδιο - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3178 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 152 KB)
Δομημένος Προγραμματισμος - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3215 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 154 KB)
Δομημένος Προγραμματισμος - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3336 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 154 KB)
Ηρόδοτος - Υλικό (3244 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 12.62 MB)
ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ - Υλικό (3292 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 15.51 MB)
Υποδείγματα - Υλικό (3127 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.79 MB)
Τα Ζιζάνια της Μεσογείου - Υλικό (3214 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 6.52 MB)
Ξένιος - Υλικό (3104 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 260 B)
Μικρόκοσμοι Διανυσμάτων - Υλικό (3245 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 279 KB)
Κόσμος- Υλικό (3108 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 342 KB)
Ζωγραφική από τον 19ο-20ο Αιώνα - Υλικό (4368 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5.66 MB)
ΕΦΤΕΚΠΕΜ - Υλικό (113 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5.82 MB)
Διάνοια - Υλικό (3260 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.97 MB)
Δημόκριτος - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2988 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 14.15 MB)
Δημόκριτος - Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε WinXP (2981 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 122 KB)
Δημόκριτος - Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε Win2000 (2735 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 260 B)