Φάκελος Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ

Υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης, βιβλίο μαθητή κ.α) για εκπαιδευτκά λογισμικά που έχουν διατεθεί σε σχολεία από άλλες δράσεις - έργα του ΥπΕΠΘ. Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Δημόκριτος - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3322 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 136 KB)
Δημόκριτος - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (2951 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 261 B)
Γαία - Βιβλίο για τον Μαθητή (2933 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.59 MB)
Γαία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3092 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 124 KB)
Γαία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3124 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 125 KB)
Γαία - Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό (3072 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.26 MB)
Γαία - Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης (2958 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.38 MB)
Γαία - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3000 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 103 KB)
Ανακαλύπτω τη Γη - Υλικό (3378 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 808 KB)
Geometer's Sketchpad - Εγχειρίδιο χρήσης (3018 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 260 B)
21 ΕνΠλω - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3149 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 122 KB)
21 ΕνΠλω - Εγχειρίδιο Χρήσης-Περιγραφή Λειτουργιών (3000 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.08 MB)
21 Εν Πλω - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3521 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 243 KB)
21 ΕνΠλω - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (2973 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 122 KB)
21 Εν Πλω - Δραστηριότητες Εκμάθησης (3966 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 291 KB)
Μυκήνες - Υλικό (2996 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 251 KB)
Μαθαίνω το Ελληνικό πληκτρολόγιο - Υλικό (3365 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.30 MB)
Λεξικό Τεχνικής Ορολογίας - Υλικό (2945 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.13 MB)
Εργασιακά Περιβάλλοντα - Υλικό (3314 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 656 KB)
Δίκτυα - Υλικό (3168 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 610 KB)