Φάκελος Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ

Υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης, βιβλίο μαθητή κ.α) για εκπαιδευτκά λογισμικά που έχουν διατεθεί σε σχολεία από άλλες δράσεις - έργα του ΥπΕΠΘ. Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Δημιουργός Μοντέλων - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (2818 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 260 B)
Δημιουργός Μοντέλων - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3028 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 122 KB)
Δημιουργός Μοντέλων - Τετράδιο Εργασίας Μαθητή (2957 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5.74 MB)
Δημιουργός Μοντέλων - Εγχειρίδιο Χρήσης & Τετραδιο Εργασίας Μαθητή (3026 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 6.85 MB)
Δημιουργός Μοντέλων - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3250 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 102 KB)
Δημιουργός Μοντέλων - Εγχειρίδιο Χρήσης & Τετράδιο Εργασίας Καθηγητή (3142 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 6.57 MB)
Δημιουργός Μοντέλων - Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου (3073 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.21 MB)
Δημιουργός Μοντέλων - Οδηγίες Διδασκαλίας Καθηγητή (3742 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 6.01 MB)
Βοτανικός Κήπος - Υλικό (3641 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.66 MB)
Modellus - Υλικό για MODELLUS (3095 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.83 MB)
Marketing Plan - Υλικό για MARKETING PLAN (1) (3951 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.04 MB)
Gabri Geometry - Υλικό για GABRI GEOMETRY II(6) (3125 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5.61 MB)
Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης στο MS-Excel - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3243 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 129 KB)
Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης στο MS-Excel - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3109 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 129 KB)
Αστέρες και Πλανήτες - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3019 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 171 KB)
Αστέρες και Πλανήτες - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3088 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 173 KB)
Χημεία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3149 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 132 KB)
Χημεία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3069 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 126 KB)
Φυσική - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3296 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 128 KB)
Φυσική - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3063 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 127 KB)