Φάκελος Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ

Υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης, βιβλίο μαθητή κ.α) για εκπαιδευτκά λογισμικά που έχουν διατεθεί σε σχολεία από άλλες δράσεις - έργα του ΥπΕΠΘ. Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.

Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Θέματα Ιστορία της Τέχνης - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3196 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 159 KB)
H Ελλάδα και ο Κόσμος από τον 19ο-20ο Αιώνα - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3098 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 133 KB)
H Ελλάδα και ο Κόσμος από τον 19ο-20ο Αιώνα - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3094 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 133 KB)
Αρχαία Αττική Πεζογραφία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3070 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 142 KB)
Αρχαία Αττική Πεζογραφία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3114 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 138 KB)
Πολλαπλές Αναπαραστάσεις - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3032 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 171 KB)
Πολλαπλές Αναπαραστάσεις - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3257 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 171 KB)
Λεξιπλοήγηση - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3097 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 145 KB)
Λεξιπλοήγηση - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3117 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 145 KB)
Κόσμος - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3142 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 124 KB)
Κόσμος - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (2978 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 124 KB)
Δικτύωμα - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3166 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 211 KB)
Δικτύωμα - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3150 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 212 KB)
Αβάκειο E-Slate - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (2829 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 260 B)
Αβάκειο E-Slate - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (2816 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 164 KB)
Function Probe - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (2903 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5.34 MB)
Function Probe - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2918 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.92 MB)
Ανθρώπινο Σώμα - Εγχειρίδιο Χρήσης(Readme) (3326 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 32 KB)
Tina Pro - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (4082 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.59 MB)
Tina Pro - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (4110 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.48 MB)