Φάκελος Φορείς υλοποίησης

Πρόκειται για υλικό που κυρίως ενδιαφέρει τους φορείς υλοποίησης του έργου

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού ΚΕΠΛΗΝΕΤ (49 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 303 KB)
D3.1.1-1a: Σχέδιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Τεχνικών ΚΕΠΛΗΝΕΤ (EAITY) (53 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 113 KB)
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων (44 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 118 KB)
D3.1.1-1b:Αρχικός σχεδιασμός/Προδιαγραφή εγχειριδίων τεχνικού/εκπαιδευτή/Παραρτήματα (ΕΑΙΤΥ) (61 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.09 MB)
Τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό της Τεχνικής Στήριξης (51 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 38 KB)
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού (47 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 281 KB)
Μελέτη για την Τεχνική Στήριξη Σχολικών Εργαστηρίων & χρηστών ΚΤΠ του ΥΠΕΠΘ (61 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.88 MB)