Φάκελος Επιτόπιες Πρακτικές Εκπαιδεύσεις

Υλικό εκπαίδευσης για τις επιτόπιες πρακτικές εκπαιδεύσεις, που αποτελεί συνοπτικούς οδηγούς χρήσης και διαχείρισης των υπηρεσιών του ΣΕΠΕΗΥ, του ΠΣΔ και της Τεχνικής Στήριξης.

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
16-Υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (101 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 187 KB)
15-Δημιουργία σχολικών ηλεκτρονικών περιοδικών και ιστολογίων (109 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 251 KB)
12-Υπηρεσίες δικτυακής πύλης ΠΣΔ (110 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 250 KB)
18-Υπηρεσίες Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (110 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 217 KB)
17-Υπηρεσίες Video ΠΣΔ (86 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 195 KB)
13-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (109 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
14-Φιλοξενία - Δημιουργία ιστοσελίδων στο ΠΣΔ (109 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 216 KB)
11-Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (94 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 196 KB)
08-Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών ΠΣ Helpdesk (99 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
06-Δικτυακή υποδομή - επικοινωνία και δομημένη καλωδίωση (141 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 230 KB)
07-Περιφερειακές συσκευές (101 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 223 KB)
10-Διαδικασία εγγραφής χρηστών στο ΠΣΔ (104 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 270 KB)
05-Λογισμικό ΣΕΠΕΗΥ (111 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 208 KB)
09-Απομακρυσμένη διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (109 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 174 KB)
03-Προστασία του ΣΕΠΕΗΥ από επιβλαβές λογισμικό (106 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 213 KB)
04-Διαχείριση συστημάτων εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας (119 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 217 KB)
01-Διαχείριση υποδομής ΣΕΠΕΗΥ (152 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 146 KB)
02-Λειτουργία εξυπηρετητή και υπηρεσιών DNS Domain Proxy (156 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 236 KB)