Φάκελος Κεντρικές Υπηρεσίες ΠΣΔ

Υλικό για την αξιοποίηση κεντρικών υπηρεσιών του ΠΣΔ.

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Υπηρεσία Video κατά απαίτηση και ζωντανές μεταδόσεις (102 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.93 MB)
Παρουσίαση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (123 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 942 KB)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (123 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 358 KB)
Παρουσίαση του ΠΣΔ (121 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 482 KB)
Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (104 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 422 KB)
Υπηρεσία Ιστολογίων (116 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.37 MB)
Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης του ΠΣΔ (132 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.08 MB)
Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (133 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.66 MB)