Φάκελος Κεντρικές Υπηρεσίες ΠΣΔ

Υλικό για την αξιοποίηση κεντρικών υπηρεσιών του ΠΣΔ.

Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Υπηρεσία Video κατά απαίτηση και ζωντανές μεταδόσεις (196 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.93 MB)
Παρουσίαση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (211 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 942 KB)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (217 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 358 KB)
Παρουσίαση του ΠΣΔ (216 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 482 KB)
Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (183 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 422 KB)
Υπηρεσία Ιστολογίων (214 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.37 MB)
Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης του ΠΣΔ (219 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.08 MB)
Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (235 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.66 MB)