Φάκελος Σεμινάρια Εκπαίδευσης

Υλικό για τα ημερήσια Σεμινάρια Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής.

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
2 Παρουσίαση των υπηρεσιών του ΠΣΔ (183 μεταφορτώσεις) Λήψη (ppt, 8.97 MB)
1 Παρουσίαση του ΣΕΠΕΗΥ (200 μεταφορτώσεις) Λήψη (ppt, 2.67 MB)
3 Διαδικασίες Υποστήριξης των ΣΕΠΕΗΥ και των υπηρεσιών του ΠΣΔ (181 μεταφορτώσεις) Λήψη (ppt, 3 MB)