Φάκελος Τεχνική Στήριξη χρηστών ΣΕΠΕΗΥ και υπηρεσιών ΠΣΔ

Υλικό για την Τεχνική Στήριξη χρηστών ΣΕΠΕΗΥ και υπηρεσιών ΠΣΔ.

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Χρήση στατιστικών στο ΠΣ Helpdesk.sch.gr (107 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 822 KB)
Εγχειρίδιο χρήσης του ΠΣ helpdesk.sch.gr για τα στελέχη ΚΕΠΛΗΝΕΤ (141 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 550 KB)
Χρήση ΠΣ helpdesk.sch.gr από τους τελικούς χρήστες (116 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 370 KB)
Οδηγίες αξιοποίησης του inventory του Κτηματολογίου (115 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 342 KB)
Οδηγίες αξιοποίησης της εφαρμογής Κτηματολογίου (136 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 880 KB)
Χρήση της Βάσης Σχολικών Μονάδων του ΠΣΔ (118 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.05 MB)
Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ και Χρηστών (133 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 325 KB)
Οδηγίες απομακρυσμένης και μαζικής διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (142 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.60 MB)