Φάκελος Συνολικές Τεχνικές Αναφορές-Πίνακες Συμβατότητας

Κατάλογος Τεχνικών Αναφορών&Πινάκων Συμβατότητας σε Win2000 &XP για όλα τα λογισμικά που έχουν αναρτηθεί στον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης.Οι πίνακες αυτοί είναι συνόψεις των επιμέρους τεχνικών αναφορών που έχουν αναρτηθεί κάτω από κάθε λογισμικό.


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Νέα Έκδοση(01/04) - Πίνακα Συμβατότητας Εκπαιδευτικών Λογισμικών Οδύσσειας σε WinXP & Win2000 (3678 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 120 KB)
Νέα Έκδοση(12/03) Πίνακα Τεχνικού Ελέγχου Λογισμικών από ΟΕΔΒ (3820 μεταφορτώσεις) Λήψη (xls, 191 KB)