Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

  1. »
  2. Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων

Περιλαμβάνει οδηγίες για την εγκατάσταση, διαχείριση και ορθή λειτουργία των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Περιλαμβάνει τα συνήθη λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με έμφαση σε ΕΛ/ΛΑΚ λύσεις.
==========================================================================

Αρχείο Προστασία των ΠΣ Σχολείων από Ιούς/ Επιβλαβές Λογισμικό. Εκδοση 1.0 -Για Σχολιασμό

Από 799 μεταφορτώσεις

Λήψη (108 KB)

Prostasia_Ion_TS.zip

Προστασία των ΠΣ Σχολείων από Ιούς/ Επιβλαβές Λογισμικό:
Καταγραφή /Δυνατές Λύσεις
Εκδοση 1.0 -Για Σχολιασμό

Αρχείο Εκπαιδευτικό Υλικό για το Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από 3068 μεταφορτώσεις

Λήψη (10.38 MB)

UTH-SCH-ekpaideysh-v2.0.zip

Εκπαιδευτικό Υλικό για το Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • Διαχείριση Microsoft Exchange Server 2000,Microsoft Outlook,Outlook
    Express
  • Εγκατάσταση του Norton Corporate Edition 8.0
  • Εγκατάσταση του Microsoft

Αρχείο Slipstreaming Windows 2000

Από 857 μεταφορτώσεις

Λήψη (109 KB)

SlipStreaming Win2k.zip

Περιγραφή της τεχνικής Slipstreeming (η διαδικασία με την οποία ετοιμάζουμε ένα CD εγκατάστασης με ενσωματωμένα τα ενημερωμένα στοιχεία όπως Service Packs, Security Patches) σε Windows 2000.

Αρχείο Αυτόματη Ρύθμιση DNS σε Win2000 Server

Από 989 μεταφορτώσεις

Λήψη (5 KB)

Aytomati Rythmish DNS Server.zip

Οδηγίες αυτόματης ρύθμισης του DNS Server, μετά το πέρας της εγκατάστασης των Windows 2000 Server.

Αρχείο Πληροφοριακό Σύστημα Dialup ADMIN

Από 740 μεταφορτώσεις

Λήψη (240 KB)

PLIROFORIAKO SISTIMA HELPDESK.zip

Εγχειρίδιο Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος HlepDesk DIALUP ADMIN

Αρχείο Router Troubleshooting

Από 1259 μεταφορτώσεις

Λήψη (8 KB)

Troubleshooting_Router.zip

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κατά την λειτουργία δρομολογητή.

Αρχείο Εγχειρίδιο Τοπικού Διαχειριστή-500ΣΕ

Από 3499 μεταφορτώσεις

Λήψη (2.03 MB)

Εγχειρίδιο+Τοπικού+Διαχειριστή-500ΣΕ.zip

Αναλυτικό Εγχειρίδιο Διαχείρισης εργαστηρίων που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του έργου: “Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού σε ευρεία κλίμακα (500 Σχολικά Εργαστήρια)”. Οδηγίες λήψης Backup server& clients, Επαναφοράς server & clients, δημιουργία νέων χρ

pdf Οδηγίες Αρχικής Εγκατάστασης Σχολικών Εργαστηρίων-500ΣΕ

Από 3436 μεταφορτώσεις

Λήψη (3.14 MB)

Οδηγίες+Αρχικής+Εγκατάστασ.zip

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης εργαστηρίων που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του έργου: “Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού σε ευρεία κλίμακα (500 Σχολικά Εργαστήρια)”. Περιλαμβάνει: Οδηγίες εγκατάστασης εξοπλισμού, Εγκατάσταση Windows 2000 & Linux Server & client

Αρχείο Ρυθμίσεις VLC Media Player

Από 782 μεταφορτώσεις

Λήψη (65 KB)

vlc-setup.pdf

Ρυθμίσεις VLC Media Player για χρήση σε περιβάλλον σχολικού εργαστηρίου

Αρχείο Τοπολογία ενός Σχολικού Δικτύου

Από 869 μεταφορτώσεις

Λήψη (112 KB)

topologia sxolikou diktyou.zip

Γενική περιγραφή της δομής – διάρθρωσης του δικτύου ενός σχολικού εργαστηρίου (2 αρχεία)

pdf Οδηγίες-Ρυθμίσεις Server Τυπικού Εργαστηρίου Altec από Χρηματoδοτήσεις-4/2002

Από 3870 μεταφορτώσεις

Λήψη (1.52 MB)

Οδηγίες+Ρυθμίσεων+Σχολείων+Altec.zip

Οδηγίες-Ρυθμίσεις Server Τυπικού Εργαστηρίου Altec από Χρηματoδοτήσεις-4/2002

Αρχείο Κανονισμός Σύνδεσης Ενός Εργαστηρίου στο ΠΣΔ

Από 942 μεταφορτώσεις

Λήψη (258 B)

Kanones_Sundesis_EDUnet.zip

Βασικοί Κανόνες Συμμόρφωσης των εργαστηρίων που συνδέονται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Αρχείο Διασύνδεση Σχολικών Εργαστηρίων με Windows 2000 στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Από 4107 μεταφορτώσεις

Λήψη (575 KB)

LAN-Windows_2000_labs.zip

Περιέχει βασικές αρχές και ρυθμίσεις διασύνδεσης εργαστηρίων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο , ρυθμίσεις Windows 2000 Server, Domain πληροφορίες, αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά το άνοιγμα γραμμών.

Αρχείο LAN Σχολικής Μονάδας – Δισύνδεση στο ΠΣΔ & Υπηρεσίες

Από 1422 μεταφορτώσεις

Λήψη (1.31 MB)

LAN-Technical_Reference-7-12-2002.zip

Πλήρες Εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει: Οδηγίες Διασύνδεσης και απαιτούμενες ρυθμίσεις ενός τοπικού δικτύου σχολικού εργαστηρίου με το ΠΣΔ.

Αρχείο Οδηγός Εγκατάστασης και Διαχείρισης Εργαστηρίου με Ms Windows NT Server 4.0

Από 3526 μεταφορτώσεις

Λήψη (498 KB)

P2-Odigos Egatastasis Ms Windows NT Server 4.0.zip

Αναλυτική περιγραφή της διάρθρωσης των εργαστηρίων με NT Server 4.0. Περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και ειδικών ρυθμίσεων που απαιτούνται. Αφορά 384 εργαστήρια που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια της Ενέργειας “Οδύσσεια”.

Αρχείο Τηλεδιάσκεψη πάνω από διασυνδέσεις NAT με δρομολογητές CISCO

Από 656 μεταφορτώσεις

Λήψη (545 KB)

netmeeting_23-11-2001.zip

Μελέτη που έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος και την παροχή της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης σε σχολικές και διοικητικές μονάδες που διασυνδέονται με δρομολογητές CISCO και NAT μεσώ Netmeeting.

pdf Οδηγός εγκατάστασης των Windows 98

Από 922 μεταφορτώσεις

Λήψη (9 KB)

Π10-Οδηγός εγκατάστασης των Windows 98.zip

Οδηγίες εγκατάστασης των Windows 98 Gr σε σταθμούς εργασίας. Αφορά τα 384 εγκατεστημένα εργαστήρια μεταξύ 1999-2001 στα πλαίσια της Ενέργειας ¨Οδύσσεια¨.

Αρχείο Αυτόματη εγκατάσταση των Windows 2000 & Server

Από 1036 μεταφορτώσεις

Λήψη (690 KB)

Unattended Installation Windows 2000 & Server.pdf

Οδηγίες Αυτόματης Εγκατάστασης των Windows 2000 σε Client pc και σε Server

Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε περιεχόμενο με την Αναζήτηση Βιβλιοθήκης.

To top