Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων

Περιλαμβάνει οδηγίες για την εγκατάσταση, διαχείριση και ορθή λειτουργία των ΣΕΠΕΗΥ. Περιλαμβάνει τα συνήθη λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στα ΣΕΠΕΗΥ με έμφαση σε ΕΛ/ΛΑΚ λύσεις


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Εκπαιδευτικό Υλικό για το Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2962 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 10.38 MB)
Slipstreaming Windows 2000 (664 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 109 KB)
Αυτόματη Ρύθμιση DNS σε Win2000 Server (798 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5 KB)
Πληροφοριακό Σύστημα Dialup ADMIN (535 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 240 KB)
Router Troubleshooting (1008 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 8 KB)
Εγχειρίδιο Τοπικού Διαχειριστή-500ΣΕ (3297 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.03 MB)
Οδηγίες Αρχικής Εγκατάστασης Σχολικών Εργαστηρίων-500ΣΕ (3230 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.14 MB)
Ρυθμίσεις VLC Media Player (646 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 65 KB)
Τοπολογία ενός Σχολικού Δικτύου (661 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 112 KB)
Οδηγίες-Ρυθμίσεις Server Τυπικού Εργαστηρίου Altec από Χρηματoδοτήσεις-4/2002 (3649 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.52 MB)
Κανονισμός Σύνδεσης Ενός Εργαστηρίου στο ΠΣΔ (640 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 258 B)
Διασύνδεση Σχολικών Εργαστηρίων με Windows 2000 στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (3894 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 575 KB)
LAN Σχολικής Μονάδας - Δισύνδεση στο ΠΣΔ & Υπηρεσίες (1170 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.31 MB)
Οδηγός Εγκατάστασης και Διαχείρισης Εργαστηρίου με Ms Windows NT Server 4.0 (3391 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 498 KB)
Τηλεδιάσκεψη πάνω από διασυνδέσεις NAT με δρομολογητές CISCO (566 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 545 KB)
Οδηγός εγκατάστασης των Windows 98 (687 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 9 KB)
Αυτόματη εγκατάσταση των Windows 2000 & Server (883 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 690 KB)