Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων

Περιλαμβάνει οδηγίες για την εγκατάσταση, διαχείριση και ορθή λειτουργία των ΣΕΠΕΗΥ. Περιλαμβάνει τα συνήθη λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στα ΣΕΠΕΗΥ με έμφαση σε ΕΛ/ΛΑΚ λύσεις


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Εκπαιδευτικό Υλικό για το Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2894 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 10.38 MB)
Slipstreaming Windows 2000 (582 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 109 KB)
Αυτόματη Ρύθμιση DNS σε Win2000 Server (709 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5 KB)
Πληροφοριακό Σύστημα Dialup ADMIN (466 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 240 KB)
Router Troubleshooting (917 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 8 KB)
Εγχειρίδιο Τοπικού Διαχειριστή-500ΣΕ (3224 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.03 MB)
Οδηγίες Αρχικής Εγκατάστασης Σχολικών Εργαστηρίων-500ΣΕ (3144 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.14 MB)
Ρυθμίσεις VLC Media Player (554 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 65 KB)
Τοπολογία ενός Σχολικού Δικτύου (588 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 112 KB)
Οδηγίες-Ρυθμίσεις Server Τυπικού Εργαστηρίου Altec από Χρηματoδοτήσεις-4/2002 (3585 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.52 MB)
Κανονισμός Σύνδεσης Ενός Εργαστηρίου στο ΠΣΔ (574 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 258 B)
Διασύνδεση Σχολικών Εργαστηρίων με Windows 2000 στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (3797 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 575 KB)
LAN Σχολικής Μονάδας - Δισύνδεση στο ΠΣΔ & Υπηρεσίες (951 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.31 MB)
Οδηγός Εγκατάστασης και Διαχείρισης Εργαστηρίου με Ms Windows NT Server 4.0 (3255 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 498 KB)
Τηλεδιάσκεψη πάνω από διασυνδέσεις NAT με δρομολογητές CISCO (497 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 545 KB)
Οδηγός εγκατάστασης των Windows 98 (580 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 9 KB)
Αυτόματη εγκατάσταση των Windows 2000 & Server (763 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 690 KB)