Νέα

Υποστήριξη εκπαιδευτικών λογισμικών σε τεχνολογίες flash & java

Εδώ και αρκετό καιρό οι δημοφιλείς browsers έχουν ανακοινώσει (2015 Chrome, 2017 Firefox) το τέλος της υποστήριξης flash & java plugins. O Mozilla Firefox μέσω της ESR έκδοσης συνέχιζε να τα υποστηρίζει έως το 2019. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα από το 2020, εκπαιδευτικό λογισμικό που διαθέτουν οι σχολικές μονάδες να μην μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί, είτε αυτό αφορά σε τοπική εγκατάσταση είτε πρόκειται για το Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό.

Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος:

  • στα Windows προχωρείστε στην εγκατάσταση του ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού Pale Moon καθώς και στην εγκατάσταση παλιότερης έκδοσης του Flash player και στη ρύθμιση της Java σύμφωνα με τις οδηγίες του wiki.
  • στο Ubuntu Linux η εγκατάσταση των παραπάνω λογισμικών γίνεται αυτοματοποιημένα εφόσον
To top