Για την καλύτερη εξοικείωση των χρηστών με το περιβάλλον του Ubuntu που προσφέρει η δράση της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων, προσφέρεται ως υπηρεσία νέφους η πρόσβαση σε Ubuntu περιβάλλον προς τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο περιβάλλον του Ubuntu περιλαμβάνονται και εγκατεστημένα τα εκπαιδευτικά λογισμικά. H πρόσβαση είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του IP Address Space του Π.Σ.Δ. (δηλ. από τις σχολικές μονάδες).

 

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν από οποιοδήποτε Λ/Σ (Windows, Linux, Mac, Android) και είδος Η/Υ (PC, tablet) αρκεί να έχουν εγκατεστημένο το λογισμικό Nomachine NX Client. Στη συνέχεια θα πρέπει:

  1. να κατεβάσουν το αρχείο σύνδεσης 
  2. να το αποσυμπιέσουν στο desktop τους (αρχείο nx-gw.cti.gr.nxs)
  3. να κάνουν σε αυτό διπλό κλικ (θα ανοίξει αυτόματα ο nx client που έχει ήδη εγκατασταθεί)
  4. να αποδεχτούν την αυθεντικότητα του κόμβου nx-gw.cti.gr (Verify Host Authenticity)
  5. να επιλέξουν τη σύνδεση ως Guest και
  6. να αποδεχτούν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (στα 4 παράθυρα που εμφανίζονται).

 

Στη συγκεκριμένη υπηρεσία η σύνδεση γίνεται ως guest και για αυτό το λόγο δεν έχει νόημα η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων καθώς τα όποια δεδομένα αποθηκεύει ο χρήστης όπως και οι λογαριασμοί guest διαγράφονται καθημερινά στις 23:59. Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι χρήστες να αποσυμπιέζουν ξανά το αρχείο σύνδεσης (δηλ. να επαναλάβουν το βήμα 2) και να μην χρησιμοποιούν αυτό της προηγούμενης μέρας.

 

Επιπλέον επειδή η υπηρεσία έχει στόχο την γνωριμία του χρήστη με το περιβάλλον του Ubuntu και το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι απαγορευμένη και η πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου (πχ σύνδεση σε ιστότοπους με το firefox κ.τ.λ.).

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015 15:46 Τελευταία ενημέρωση : Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 16:22