Αναρτήθηκε το νέο εγχειρίδιο archive Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 10.04 - LTS/ LTSP σε σχολικά εργαστήρια και χρήσης εργαλείων διαχείρισης. (4.34 MB)

 

Στόχος του εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τον ακριβή τρόπο εγκατάστασης και παραμετροποίησης (για περιβάλλον ΣΕΠΕΗΥ) της διανομής ανοικτού κώδικα Ubuntu 10.04 / LTSP. Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση βασίζονται αποκλειστικά σε scripts ώστε να ακολουθηθούν από όσους δεν έχουν εμπειρία διαχείρισης ή εγκατάστασης συστημάτων βασισμένων στο Linux (πχ δεν χρειάζεται ο εγκαταστάτης να δίνει εντολές σε γραμμή τερματικού).

Το εγχειρίδιο παρουσιάζει την αρχιτεκτονική ενός ΣΕΠΕΗΥ με thin & fat clients, τις ελάχιστες και τις συνιστώμενες προδιαγραφές υλικού για να γίνει εγκατάσταση, βασικές οδηγίες χρήσης και διαχείρισης του περιβάλλοντος καθώς και επιπλέον ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν από πιο έμπειρους χρήστες που θέλουν να παραμετροποιήσουν περαιτέρω το περιβάλλον.

Επιπλέον περιλαμβάνει οδηγίες για την απλούστευση της καθημερινής λειτουργίας και διαχείρισης της τάξης με τα sch-scripts.

Βάσει των οδηγιών του παρόντος είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή Ubuntu με όλο το βασικό σύνολο εφαρμογών που είναι απαραίτητες σε ένα ΣΕΠΕΗΥ (π.χ. βασικές εφαρμογές γραφείου, πολυμεσικές εφαρμογές, εφαρμογές διαδικτύου κλπ) καθώς και ένα σύνολο πιστοποιημένων εκπαιδευτικών λογισμικών (που βρίσκονται στο Αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης http://ts.sch.gr/repo) και η μετατροπή των υπαρχόντων σταθμών εργασίας είτε σε thin clients, που συνδέονται στον εξυπηρετητή και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του είτε σε fat clients που συνδέονται στον εξυπηρετητή και φορτώνουν ένα image με το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές που απαιτούνται αξιοποιώντας τους τοπικούς τους πόρους.

 

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μόνο ένα σημείο διαχείρισης στο ΣΕΠΕΗΥ (ο εξυπηρετητής) μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαχείρισής του, ενώ αξιοποιείται τόσο ο παλαιωμένος εξοπλισμός που υπάρχει στα ΣΕΠΕΗΥ (ο οποίος μετατρέπεται σε thin client) όσο και ο σχετικά σύγχρονος εξοπλισμός (ο οποίος μετατρέπεται σε fat client).

 

Η εγκατάσταση του Ubuntu LTSP που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό είναι μία εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία που μπορεί να ολοκληρωθεί και από μη έμπειρους σε Linux χρήστες.

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε 7 βήματα και απαιτεί περίπου 1 – 1,5 ώρα (για όλο το στήσιμο του εργαστηρίου) ενώ όλες οι ρυθμίσεις γίνονται αυτόματα από τα sch-scripts.

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011 14:55 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 16:28