Για την καλύτερη εξοικείωση των χρηστών με το περιβάλλον του Ubuntu που προσφέρει η δράση της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων, προσφέρεται ως υπηρεσία νέφους η πρόσβαση σε Ubuntu περιβάλλον προς τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο περιβάλλον του Ubuntu περιλαμβάνονται και εγκατεστημένα τα εκπαιδευτικά λογισμικά. H πρόσβαση είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του IP Address Space του Π.Σ.Δ. (δηλ. από τις σχολικές μονάδες).

 

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν από οποιοδήποτε Λ/Σ (Windows, Linux, Mac, Android) και είδος Η/Υ (PC, tablet) αρκεί να έχουν εγκατεστημένο το λογισμικό Nomachine NX Client. Στη συνέχεια θα πρέπει:

  1. να κατεβάσουν το αρχείο σύνδεσης 
  2. να το αποσυμπιέσουν στο desktop τους (αρχείο nx-gw.cti.gr.nxs)
  3. να κάνουν σε αυτό διπλό κλικ (θα ανοίξει αυτόματα ο nx client που έχει ήδη εγκατασταθεί)
  4. να αποδεχτούν την αυθεντικότητα του κόμβου nx-gw.cti.gr (Verify Host Authenticity)
  5. να επιλέξουν τη σύνδεση ως Guest και
  6. να αποδεχτούν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις (στα 4 παράθυρα που εμφανίζονται).

 

Στη συγκεκριμένη υπηρεσία η σύνδεση γίνεται ως guest και για αυτό το λόγο δεν έχει νόημα η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων καθώς τα όποια δεδομένα αποθηκεύει ο χρήστης όπως και οι λογαριασμοί guest διαγράφονται καθημερινά στις 23:59. Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι χρήστες να αποσυμπιέζουν ξανά το αρχείο σύνδεσης (δηλ. να επαναλάβουν το βήμα 2) και να μην χρησιμοποιούν αυτό της προηγούμενης μέρας.

 

Επιπλέον επειδή η υπηρεσία έχει στόχο την γνωριμία του χρήστη με το περιβάλλον του Ubuntu και το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι απαγορευμένη και η πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου (πχ σύνδεση σε ιστότοπους με το firefox κ.τ.λ.).

Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015 15:46 Τελευταία ενημέρωση : Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 16:22

Η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης (ΤΣ) Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, έχει στόχο την υποστήριξη του πληροφοριακού εξοπλισμού των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερα για τη δράση της ΤΣ εδώ.

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν αναλυτικές Τεχνικές Οδηγίες Εγκατάστασης και Υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και Κανονισμοί, Διαδικασίες κλπ που αφορούν τον υπεύθυνο του ΣΕΠΕΗΥ. Αξιοποιήστε τη δυνατότητα της Σύνθετης Αναζήτησης, για να εντοπίσετε εύκολα σχετικό υλικό (articles, documents κλπ) που βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές του κόμβου. Ενημερωθείτε από τα Νέα για τα πρόσφατα άρθρα. Δείτε τα πιο πρόσφατα έγγραφα ή τα πιο δημοφιλή ή τα προτεινόμενα. Επισκεφτείτε το Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού για βασισμένες στο debian διανομές linux (πχ ubuntu).

 

Καλωσήρθατε στον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων