Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ - Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Ο όρος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αναφέρεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του σχολείου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

  • Υπολογιστικό εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό Η/Υ), περιφερειακές συσκευές, δικτυακό εξοπλισμό (διανομείς/Hubs, κατανεμητές/Switches, διαποδιαμορφωτές/Modems, δρομολογητές/Routers κ.λπ.), βιντεοπροβολείς κ.ά.
  • Παθητικό εξοπλισμό (δικτυακή και ηλεκτρολογική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των ικριωμάτων κ.ά.)
  • Λογισμικό αποθηκευμένο σε οπτικά ή μαγνητικά μέσα (CDs, DVDs, δισκέτες), συνοδευτικά εγχειρίδια λογισμικού, άδειες χρήσης λογισμικού, καθώς και συνοδευτικό υλικό (οδηγοί συσκευών, εγχειρίδια κ.ά.)
  • Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, καθώς και αρχεία εγγράφων, τα οποία είναι σχετικά με το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. και τα μαθήματα Πληροφορικής
  • Αναλώσιμα υλικά ( χαρτί εκτυπωτών, δισκέτες κ.ά.), τα οποία προορίζονται για χρήση στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
  • Έπιπλα (θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, ερμάρια, λευκός πίνακας κ.ά.)
  • Λοιπά αντικείμενα, σκεύη και εποπτικό υλικό (π.χ. προβολικό πανί, γραφική ύλη, κλιματιστικό, πυροσβεστήρας, κάδοι απορριμμάτων κ.ά.)

 

Στο εργαστήριο δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός που εξυπηρετεί άλλες ανάγκες του σχολείου, όπως, για παράδειγμα, υπολογιστές για γραμματειακή υποστήριξη, VBI, σχολικές βιβλιοθήκες, εργαστήρια Φυσικών Επιστημών.

Σήμερα είναι συνδεμένα στο ΠΣΔ περισσότερα από 17.500 σχολεία.

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010 15:16 Τελευταία ενημέρωση : Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 16:22