Ο Υπεύθυνος του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

 

Ο Υπεύθυνος του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχει αρμοδιότητες που περιγράφονται στον   pdf Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (289 KB) του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. Συνοπτικά:

  • Φροντίζει για την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας επίλυσης των προβλημάτων του εργαστηρίου.
  • Συνεργάζεται με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, τη διεκπεραίωση προγραμματισμένων εργασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
  • Παρέχει υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς λοιπών ειδικοτήτων για τη χρήση του εξοπλισμού κατά τη διδασκαλία.
  • Φροντίζει για το σεβασμό των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου.
  • Διατηρεί σε ασφαλή τοποθεσία έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου, όπως κωδικοί λογαριασμών διαχείρισης, μαγνητικά ή οπτικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, άδειες χρήσης λογισμικού, υπηρεσιακά βιβλία (π.χ. αρχείου εξοπλισμού, βιβλίου συμβάντων) κλπ.
  • Ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα του Κτηματολογίου.
  • Ελέγχει την ισχύ των αδειών χρήσης και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την ανανέωσή τους.
  • Φροντίζει για την προμήθεια και την εγκατάσταση των αναλωσίμων.
Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010 15:25 Τελευταία ενημέρωση : Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 15:51